Spreekwoorden: G

Ga tot de mieren, gij luiaard, zie haar wegen en wordt wijs
Gedachten zijn tolvrij
Gedane zaken nemen geen keer
Gedeelde smart is halve smart
Geduld overwint alles
Geeft de keizer, wat des keizers is
Geeft men hem de vinger, dan neemt hij de gehele hand
Geen haar zo klein of het heeft ook zijn schaduw
Geen pot zo scheef, of er past een deksel op
Geen rook zonder vuur
Gekken en dwazen schrijven hun namen op ruiten en glazen
Gekken grijzen niet
Geld baart onrust
Geld is geld
Geld lenen breekt vriendschap
Geld maakt vrienden
Geld wil bij geld zijn
Gelijk men zaait, zo zal men oogsten
Gelijke monniken, gelijke kappen
Geluk en glas breekt men even ras
1698
1879
Gestolen goed gedijt niet
Gewoonte is een tweede natuur
God slaat niet of hij zalft
Gods molen maalt langzaam maar zeker
Goed ingespannen is half gereden
Goede wijn behoeft geen krans
Goede woorden kosten geen geld
984 Goedkoop is duurkoop
Gunst baart nijd