Spreekwoorden: H

Haastige spoed is zelden goed
Hadden komst als hebben gedaan is
Heden edelman, morgen bedelman
Heden een ei is beter dan morgen een hen
Heden graaf, morgen slaaf
Heden vol waarde, morgen in de aarde
Help uzelf, zo helpt u God
Herhaling is de moeder der wijsheid
Het beste paard struikelt wel eens
Het betere is de vijand van het goede
Het bloed kruipt, waar het niet gaan kan
Het ei wil altijd wijzer zijn dan de hen
Het einde kroont het werk
Het gelaat is de spiegel der ziel
Het geld doet alle deuren open
Het geld regeert de wereld
Het hemd is nader dan de rok
Het is beter te geven dan te ontvangen
Het is kwaad kammen, daar geen haar is
Het is kwaad zonder geld ter markt te gaan
Het is lood om oud ijzer
Het is mij een doorn in het oog
Het is mosterd na de maaltijd
Het is niet alles goud, wat er blinkt
Het is te laat de stal gesloten, als het paard gestolen is
Het kuiken wil wijzer zijn dan de kip
Het oog van de meester maakt het paard vet
Het sop is de kool niet waard
Het verbod doet de lust ontstaan
Het verstand komt met het ambt
Het water loopt altijd naar de zee
Het zijn niet allen koks, die lange messen dragen
Het zijn sterke benen, die de weelde kunnen dragen
Hetgeen het oog niet ziet, begeert het hart niet
Hij heeft daar evenveel verstand van als de kat
Hij heeft de klok horen luiden, maar hij weet niet, waar de klepel hangt
Hij heeft een aardje naar zijn vaartje
Hij heeft geld als water
Hij heeft het buskruit niet uitgevonden
Hij heeft kind noch kraai
Hij heeft zijn meester gevonden
Hij heeft zijn verdiende loon
Hij is er zonder kleerscheuren afgekomen
Hij is van alle markten thuis
Hij kan geen A van een B onderscheiden
Hij kijkt niet verdan dan zijn neus lang is
Hij kreeg van hetzelfde laken een pak
Hij liegt, of het gedrukt staat
Hij viel met zijn neus in de boter
Hij vindt de hond in de pot
Hij weet, waar Abraham de mosterd haalt
Hoe groter geest, hoe groter beest
Hoe meer men heeft, hoe meer men hebben wil
Hoge bomen vangen veel wind
Holle vaten klinken het hardst
Honger is de beste saus
Honger maakt rauwe bonen zoet
Hongerige magen hebben geen oren
Hoogmoed komt voor de val