Spreekwoorden: I

Ieder "waarom" heeft zijn "daarom"
Ieder medaille heeft zijn keerzijde
Ieder vogeltje zingt, zoals het gebekt is
Ieder voor zich en God voor ons allen
Iemand knollen voor citroenen verkopen
Iemand koeien met gouden horens beloven
Iemand stroop om de mond smeren
Iemand te glad af zijn
Iemand zand in de ogen strooien
Iemand zijn vet geven
Iemands hebben en houden
In de nood eet men korsten van pasteien
In de nood leert men zijn vrienden kennen
In hart en nieren
In het donker zijn alle katten grauw
In het land der blinden is eenoog koning
In troebel water is het goed vissen
In troebel water vissen
't Is licht dansen op een anders vloer
't Is niet alle dagen Kermis, al staan er kramen