Een verzameling Esperanto Spreekwoorden en Zegswijzen (nl): Spreekwoorden A

[waa-210] Aan alles komt een einde
[waa-493] Aan de arme gegeven is aan God geleend
[waa-287] Aan de beste kat kan een muis ontlopen
[waa-250] Aan de Joden overgeleverd zijn
[waa-82] Aan de vruchten kent men de boom
[waa-131] Aan Gods zegen is alles gelegen
[waa-489] Aan het einde van de wereld wonen
[waa-445] Aan het werk kent men de meester
[waa-195] Aangeboden diensten zijn zelden aangenaam
[waa-475] Al etende krijgt men honger
[waa-160] Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel
[waa-292] Al wat van katten komt, is happig naar de muis
[waa-193] Alle goede dingen bestaan in drieën
[waa-270] Alle hout is geen timmerhout
[waa-148] Alle beetjes helpen
[waa-417] Alles op zijn tijd
[waa-12] Als de ene hand de andere wast, worden ze beide schoon
[waa-111] Als de hond met de staart kwispelt, wil hij een brokje hebben
[waa-37] Als de kat van honk is, dansen de muizen
[waa-74] Als de nood het hoogst is, is de redding nabij
[waa-436] Als de vos de passie preekt, boer, pas op je ganzen
[waa-227]
[waa-416]
Als het getij verloopt, verzet men de bakens
[waa-283] Als het kalf verdronken is, dempt men de put
[waa-290] Als kat en hond leven
[waa-113] Als men de hond wil doodslaan, beschuldigt men hem van dolheid
[waa-114] Als men een hond wil slaan, kan men licht een stok vinden
[waa-91] Als men van de duivel spreekt, trapt men op zijn staart
[waa-272] Als niet komt tot iet, kent iet zichzelve niet
[waa-188] Andere tijden, andere zeden
[waa-99] April doet wat hij wil
[waa-97] April koud en nat, veel koren in het vat
[waa-100] Aprilletje zoet geeft ook nog wel eens een witte hoed
[waa-120] Arbeid adelt
[waa-124] Arbeid verwarmt, luiheid verarmt
[waa-125] Armoede is geen schande
[waa-142] Armoede zoekt list
[waa-128] As is verbrande turf