Een verzameling Esperanto Spreekwoorden en Zegswijzen (nl): Spreekwoorden H

[waa-21] Haastige spoed is zelden goed
[waa-244] Hadden komst als hebben gedaan is
[waa-276] Heden edelman, morgen bedelman
[waa-485] Heden een ei is beter dan morgen een hen
[waa-277] Heden graaf, morgen slaaf
[waa-103] Heden vol waarde, morgen in de aarde
[waa-252] Help uzelf, zo helpt u God
[waa-254] Herhaling is de moeder der wijsheid
[waa-376] Het beste paard struikelt wel eens
[waa-162] Het betere is de vijand van het goede
[waa-166] Het bloed kruipt, waar het niet gaan kan
[waa-208] Het ei wil altijd wijzer zijn dan de hen
[waa-209] Het einde kroont het werk
[waa-222] Het gelaat is de spiegel der ziel
[waa-178] Het geld doet alle deuren open
[waa-183] Het geld regeert de wereld
[waa-214] Het hemd is nader dan de rok
[waa-230] Het is beter te geven dan te ontvangen
[waa-399] Het is kwaad kammen, daar geen haar is
[waa-179] Het is kwaad zonder geld ter markt te gaan
[waa-330] Het is lood om oud ijzer
[waa-69] Het is mij een doorn in het oog
[waa-243] Het is mosterd na de maaltijd
[waa-59] Het is niet alles goud, wat er blinkt
[waa-477] Het is te laat de stal gesloten, als het paard gestolen is
[waa-315] Het kuiken wil wijzer zijn dan de kip
[waa-372] Het oog van de meester maakt het paard vet
[waa-229] Het sop is de kool niet waard
[waa-429] Het verbod doet de lust ontstaan
[waa-398] Het verstand komt met het ambt
[waa-448] Het water loopt altijd naar de zee
[waa-309] Het zijn niet allen koks, die lange messen dragen
[waa-147] Het zijn sterke benen, die de weelde kunnen dragen
[waa-371] Hetgeen het oog niet ziet, begeert het hart niet
[waa-426] Hij heeft daar evenveel verstand van als de kat
[waa-24] Hij heeft de klok horen luiden, maar hij weet niet, waar de klepel hangt
[waa-117] Hij heeft een aardje naar zijn vaartje
[waa-184] Hij heeft geld als water
[waa-172] Hij heeft het buskruit niet uitgevonden
[waa-127] Hij heeft kind noch kraai
[waa-340] Hij heeft zijn meester gevonden
[waa-332] Hij heeft zijn verdiende loon
[waa-298] Hij is er zonder kleerscheuren afgekomen
[waa-338] Hij is van alle markten thuis
[waa-116] Hij kan geen A van een B onderscheiden
[waa-173] Hij kijkt niet verdan dan zijn neus lang is
[waa-320] Hij kreeg van hetzelfde laken een pak
[waa-325] Hij liegt, of het gedrukt staat
[waa-353] Hij viel met zijn neus in de boter
[waa-256] Hij vindt de hond in de pot
[waa-431] Hij weet, waar Abraham de mosterd haalt
[waa-218] Hoe groter geest, hoe groter beest
[waa-476] Hoe meer men heeft, hoe meer men hebben wil
[waa-31] Hoge bomen vangen veel wind
[waa-46] Holle vaten klinken het hardst
[waa-258] Honger is de beste saus
[waa-480] Honger maakt rauwe bonen zoet
[waa-335] Hongerige magen hebben geen oren
[waa-169] Hoogmoed komt voor de val