Een verzameling Esperanto Spreekwoorden en Zegswijzen (nl): Spreekwoorden R

[waa-121] Rust roest