Een verzameling Esperanto Spreekwoorden en Zegswijzen (nl): Spreekwoorden T

[waa-197] Tegen de dood is geen kruid gewassen
[waa-321] Tegen de lamp lopen
[waa-419] Tegen kwade tongen baat geen harnas
[waa-310] Teveel koks verzouten de brei
[waa-186] Tijd is geld
[waa-122] Tot over de oren in het werk zitten
[waa-281] Tot Sint Juttemis uitstellen
[waa-441] Tussen twee vuren zitten
[waa-14] Twee honden vechten om een been, een derde loopt er snel mee heen
[waa-280] Twee Joden weten, wat een bril kost
[waa-433] Twee vliegen in één klap
[waa-491] Twistzieke honden lopen met gescheurde oren