Een verzameling Esperanto Spreekwoorden en Zegswijzen (nl): Spreekwoorden U

[waa-422] Uilen broeden uilen
[waa-420] Uilen naar Athene zenden
[waa-72] Uit het oog, uit het hart
[waa-423] Uitstel is nog geen afstel