Een verzameling Esperanto Spreekwoorden en Zegswijzen (nl): Spreekwoorden V

[waa-47] Van de doden niets dan goeds
[waa-242] Van de hand in de tand leven
[waa-106] Van de nood een deugd maken
[waa-200] Van de regen in de drop komen
[waa-444] Van de wal in de sloot komen
[waa-76] Van een andermans leer is het goed riemen snijden
[waa-482] Van verre liegt men veel
[waa-78] Veel geschreeuw, maar weinig wol
[waa-407] Veel haartjes maken een borstel
[waa-285] Veel herhaalde kapkens vellen grote bomen
[waa-306] Veel koeien, veel moeien
[waa-408] Veel sleutels verwarren het slot
[waa-299] Vele kleintjes maken een grote
[waa-486] Velen zijn geroepen, doch weinigen zijn uitverkoren
[waa-196] Verboden dingen worden meest begeerd
[waa-381] Verkoop de huid van de beer niet voor hij gevangen is
[waa-449] Vis wil zwemmen
[waa-432] Vlees noch vis
[waa-434] Vogels, die te vroeg zingen, zijn voor de poes
[waa-39] Vogeltjes, die te luid zingen, zijn voor de poes
[waa-150] Volgens de regelen der kunst
[waa-284] Voor iemand de kastanjes uit het vuur halen
[waa-367] Voorspoed volgt op tegenspoed
[waa-435] Voorzichtigheid is de moeder der porseleinkast
[waa-438] Vragen staat vrij
[waa-439] Vrienden in de nood, honderd in een lood
[waa-401] Vroeg begonnen, veel gewonnen