Een verzameling Esperanto Spreekwoorden en Zegswijzen: [waa-203] Gekken grijzen niet

Gekken grijzen niet
  1 (nl-G) [waa-G] Gekken grijzen niet