Een verzameling Esperanto Spreekwoorden en Zegswijzen: [waa-301] t/m [waa-400]

[waa-301]Iemand knollen voor citroenen verkopen
[waa-302]Geen rook zonder vuur
[waa-303]Waar een klokje luidt, staat een kapel
[waa-304]Ieder "waarom" heeft zijn "daarom"
[waa-305]Men moet geen oude koeien uit de sloot halen
[waa-306]Veel koeien, veel moeien
[waa-307]Men noemt geen koe bont, of er is een vlekje aan
[waa-308]Men weet nooit hoe een koe een haas vangt
[waa-309]Het zijn niet allen koks, die lange messen dragen
[waa-310]Teveel koks verzouten de brei
[waa-311]De geit en de kool sparen
[waa-312]Een stuk in de kraag hebben
[waa-313]Eén bonte kraai maakt nog geen lente
[waa-314]Eén zwaluw maakt geen zomer
[waa-315]Het kuiken wil wijzer zijn dan de kip
[waa-316]Men kan geen twee dingen tegelijk doen
[waa-317]Met lenen maakt men vijanden
[waa-318]Zo arm als een kerkrat
[waa-319]Bont en blauw zijn
[waa-320]Hij kreeg van hetzelfde laken een pak
[waa-321]Tegen de lamp lopen
[waa-322]'s Lands wijs, 's lands eer
[waa-323]Leer om leer
[waa-324]Lest best
[waa-325]Hij liegt, of het gedrukt staat
[waa-326]Die dan leeft, die dan zorgt
[waa-327]Oude liefde roest niet
[waa-328]Na lijden komt verblijden
[waa-329]Langzaam aan, dan breekt het lijntje niet
[waa-330]Het is lood om oud ijzer
[waa-331]De laatste loodjes wegen het zwaarst
[waa-332]Hij heeft zijn verdiende loon
[waa-333]Er is er bij hem één op de loop
[waa-334]Macht gaat boven recht
[waa-335]Hongerige magen hebben geen oren
[waa-336]Met man en muis vergaan
[waa-337]Een man, een man, een woord, een woord
[waa-338]Hij is van alle markten thuis
[waa-339]Er dienen geen twee grote masten op een schip
[waa-340]Hij heeft zijn meester gevonden
[waa-341]Bergen ontmoeten elkaar niet, maar mensen wel
[waa-342]Beter kleine meester dan grote knecht
[waa-343]Kosten noch moeite sparen
[waa-344]Dat is verloren moeite
[waa-345]Gods molen maalt langzaam maar zeker
[waa-346]Zij is niet op haar mondje gevallen
[waa-347]Die teveel wil hebben, laat het al vallen
[waa-348]Die te wijd gaapt, verstuikt de mond
[waa-349]Gelijke monniken, gelijke kappen
[waa-350]Stelt niet uit tot morgen, wat ge heden doen kunt
[waa-351]De morgenstond heeeft goud in de mond
[waa-352]Bij nacht schijnt alle koren meel
[waa-353]Hij viel met zijn neus in de boter
[waa-354]In hart en nieren
[waa-355]Niets voor niets
[waa-356]Nood breekt wet
[waa-357]Men moet geen oude schoenen weggooien, voor men nieuwe heeft
[waa-358]Nood leert bidden
[waa-359]In de nood eet men korsten van pasteien
[waa-360]Zeg mij met wie gij omgaat en ik zal u zeggen, wie gij zijt
[waa-361]Onbekend maakt onbemind
[waa-362]Ondank is 's werelds loon
[waa-363]Er is geen ongeluk zo groot, of er komt een gelukje bij
[waa-364]Een ongeluk zit in een klein hoekje
[waa-365]Men moet een ongeluk geen bode zenden
[waa-366]Ons kent ons
[waa-367]Voorspoed volgt op tegenspoed
[waa-368]Onwetend zondigt niet
[waa-369]Willens of onwillens
[waa-370]Oog om oog, tand om tand
[waa-371]Hetgeen het oog niet ziet, begeert het hart niet
[waa-372]Het oog van de meester maakt het paard vet
[waa-373]Zoals de ouden zongen, piepen de jongen
[waa-374]Overdaad schaadt
[waa-375]Met beloften paaien
[waa-376]Het beste paard struikelt wel eens
[waa-377]Papier is geduldig
[waa-378]De pot verwijt de ketel, dat hij zwart ziet
[waa-379]Een profeet is niet geëerd in eigen land
[waa-380]Men moet geen halleluja zingen voor het Pasen is
[waa-381]Verkoop de huid van de beer niet voor hij gevangen is
[waa-382]De nacht brengt raad
[waa-383]Men moet roeien met de riemen, die men heeft
[waa-384]Wie zijn kinderen liefheeft, kastijdt ze
[waa-385]Weldoen geeft rente
[waa-386]Door schade en schande wordt men wijs
[waa-387]Men moet niet oordelen naar de schijn
[waa-388]Een schip op het strand is een baken in zee
[waa-389]Wie de schoen past, trekke hem aan
[waa-390]Wie in het schuitje zit, moet meevaren
[waa-391]Die pleit om een koe, geeft er een toe
[waa-392]Smaken verschillen
[waa-393]De soep wordt nooit zo heet gegeven, als zij wordt opgediend
[waa-394]Soort zoekt soort
[waa-395]Men eert de boom om zijn vruchten
[waa-396]Die roet handelt, maakt zijn vingers vet
[waa-397]De slapende wolf loopt geen schaap in de mond
[waa-398]Het verstand komt met het ambt
[waa-399]Het is kwaad kammen, daar geen haar is
[waa-400]De wolf ruit wel van baard, maar niet van aard