Een verzameling Esperanto Spreekwoorden en Zegswijzen: [waa-349] Gelijke monniken, gelijke kappen

Gelijke monniken, gelijke kappen
  1 (nl-G) [waa-G] Gelijke monniken, gelijke kappen