Een verzameling Esperanto Spreekwoorden en Zegswijzen: [waa-302] Geen rook zonder vuur

Geen rook zonder vuur
  1 (nl-G) [waa-G] Geen rook zonder vuur