Een verzameling Esperanto Spreekwoorden en Zegswijzen: [waa-55] Geeft men hem de vinger, dan neemt hij de gehele hand

Geeft men hem de vinger, dan neemt hij de gehele hand
  1 (nl-G) [waa-G] Geeft men hem de vinger, dan neemt hij de gehele hand