Een verzameling Esperanto Spreekwoorden en Zegswijzen (nl): Spreekwoorden G

[waa-494] Ga tot de mieren, gij luiaard, zie haar wegen en wordt wijs
[waa-217] Gedachten zijn tolvrij
[waa-110] Gedane zaken nemen geen keer
[waa-144] Gedeelde smart is halve smart
[waa-101] Geduld overwint alles
[waa-295] Geeft de keizer, wat des keizers is
[waa-55] Geeft men hem de vinger, dan neemt hij de gehele hand
[waa-240] Geen haar zo klein of het heeft ook zijn schaduw
[waa-278] Geen pot zo scheef, of er past een deksel op
[waa-302] Geen rook zonder vuur
[waa-202] Gekken en dwazen schrijven hun namen op ruiten en glazen
[waa-203] Gekken grijzen niet
[waa-175] Geld baart onrust
[waa-223] Geld is geld
[waa-176] Geld lenen breekt vriendschap
[waa-182] Geld maakt vrienden
[waa-177] Geld wil bij geld zijn
[waa-450] Gelijk men zaait, zo zal men oogsten
[waa-349] Gelijke monniken, gelijke kappen
[waa-224] Geluk en glas breekt men even ras
1698
1879
[waa-2] Gestolen goed gedijt niet
[waa-233] Gewoonte is een tweede natuur
[waa-130] God slaat niet of hij zalft
[waa-345] Gods molen maalt langzaam maar zeker
[waa-274] Goed ingespannen is half gereden
[waa-286] Goede wijn behoeft geen krans
[waa-414] Goede woorden kosten geen geld
984 [waa-5] Goedkoop is duurkoop
[waa-236] Gunst baart nijd