Een verzameling Esperanto Spreekwoorden en Zegswijzen: [waa-101] Geduld overwint alles

Geduld overwint alles
  1 (nl-G) [waa-G] Geduld overwint alles