Een verzameling Esperanto Spreekwoorden en Zegswijzen: [waa-110] Gedane zaken nemen geen keer

Gedane zaken nemen geen keer
  1 (nl-G) [waa-G] Gedane zaken nemen geen keer