Een verzameling Esperanto Spreekwoorden en Zegswijzen: [waa-130] God slaat niet of hij zalft

God slaat niet of hij zalft
  1 (nl-G) [waa-G] God slaat niet of hij zalft