Een verzameling Esperanto Spreekwoorden en Zegswijzen: [waa-144] Gedeelde smart is halve smart

Gedeelde smart is halve smart
  1 (nl-G) [waa-G] Gedeelde smart is halve smart