Een verzameling Esperanto Spreekwoorden en Zegswijzen: [waa-175] Geld baart onrust

Geld baart onrust
  1 (nl-G) [waa-G] Geld baart onrust