Een verzameling Esperanto Spreekwoorden en Zegswijzen: [waa-176] Geld lenen breekt vriendschap

Geld lenen breekt vriendschap
  1 (nl-G) [waa-G] Geld lenen breekt vriendschap