Een verzameling Esperanto Spreekwoorden en Zegswijzen: [waa-177] Geld wil bij geld zijn

Geld wil bij geld zijn
  1 (nl-G) [waa-G] Geld wil bij geld zijn