Een verzameling Esperanto Spreekwoorden en Zegswijzen: [waa-182] Geld maakt vrienden

Geld maakt vrienden
  1 (nl-G) [waa-G] Geld maakt vrienden