Een verzameling Esperanto Spreekwoorden en Zegswijzen: [waa-202] Gekken en dwazen schrijven hun namen op ruiten en glazen

Gekken en dwazen schrijven hun namen op ruiten en glazen
  1 (nl-G) [waa-G] Gekken en dwazen schrijven hun namen op ruiten en glazen