Een verzameling Esperanto Spreekwoorden en Zegswijzen: [waa-217] Gedachten zijn tolvrij

Gedachten zijn tolvrij
  1 (nl-G) [waa-G] Gedachten zijn tolvrij