Een verzameling Esperanto Spreekwoorden en Zegswijzen: [waa-223] Geld is geld

Geld is geld
  1 (nl-G) [waa-G] Geld is geld