Een verzameling Esperanto Spreekwoorden en Zegswijzen: [waa-224] Geluk en glas breekt men even ras

Geluk en glas breekt men even ras
  1 (nl-G) [waa-G] Geluk en glas breekt men even ras