Een verzameling Esperanto Spreekwoorden en Zegswijzen: [waa-233] Gewoonte is een tweede natuur

Gewoonte is een tweede natuur
  1 (nl-G) [waa-G] Gewoonte is een tweede natuur