Een verzameling Esperanto Spreekwoorden en Zegswijzen: [waa-236] Gunst baart nijd

Gunst baart nijd
  1 (nl-G) [waa-G] Gunst baart nijd