Een verzameling Esperanto Spreekwoorden en Zegswijzen: [waa-286] Goede wijn behoeft geen krans

Goede wijn behoeft geen krans
  1 (nl-G) [waa-G] Goede wijn behoeft geen krans