Een verzameling Esperanto Spreekwoorden en Zegswijzen: [waa-295] Geeft de keizer, wat des keizers is

Geeft de keizer, wat des keizers is
  1 (nl-G) [waa-G] Geeft de keizer, wat des keizers is