Een verzameling Esperanto Spreekwoorden en Zegswijzen: [waa-414] Goede woorden kosten geen geld

Goede woorden kosten geen geld
  1 (nl-G) [waa-G] Goede woorden kosten geen geld