Een verzameling Esperanto Spreekwoorden en Zegswijzen: [waa-450] Gelijk men zaait, zo zal men oogsten

Gelijk men zaait, zo zal men oogsten
  1 (nl-G) [waa-G] Gelijk men zaait, zo zal men oogsten