Een verzameling Esperanto Spreekwoorden en Zegswijzen: [waa-494] Ga tot de mieren, gij luiaard, zie haar wegen en wordt wijs

Ga tot de mieren, gij luiaard, zie haar wegen en wordt wijs
  1 (nl-G) [waa-G] Ga tot de mieren, gij luiaard, zie haar wegen en wordt wijs