Proverbaro esperanta: [zam-863] Puno

Temo: Puno [P] (ĉiuj "Puno")

1078 [zam-863.01] Kiu pekis, tiu pagas
1209 [zam-863.02] Kune kaptite, kune punite