Proverboj: Vorto: Tiu

Tiu
63Al tiu ĉio cedas, kiu monon posedas
191Bone tiu sidas, al kiu la sorto ridas
292De kiu la kulpo, por tiu la puno
967Kiu aŭskultas, kie li ne devas, tiu aŭdas, kion li ne revas
969Kiu batas edzinon, tiu vundas sin mem
973Kiu bone sidas, tiu lokon ne ŝanĝu
977Kiu ĉe l' vojo konstruas, tiun ĉiu instruas
980Kiu demandas, tiu ne eraras
981Kiu devas, tiu elekti ne povas
982Kiu devas, tiu povas
985Kiu donacon prenas, tiu sin katenas
987Kiu donis garantion, tiu pagu la ŝuldon
989Kiu edziĝas, tiu ŝanĝiĝas
991Kiu entreprenis, tiu sin tenu
995Kiu frapas, al tiu oni malfermas
999Kiu glutis tro multe, tiu agas tro stulte
1013Kiu jam havas, tiu pravas
1014Kiu kaĉon aranĝas, tiu ĝin manĝas
1015Kiu kaĉon kuiris, tiu ĝin manĝu
1018Kiu koleras, tiu ne prosperas
1019Kiu koleras, tiu perdas
1023Kiu konsilas kaj rezonas, tiu helpon ne donas
1028Kiu laboras kaj deziras, tiu akiraskiu mem ne penas, nenio al li venas
1033Kiu lin tuŝas, tiu lin sentas
1038Kiu manĝon al mi donas, tiu al mi ordonas
1041Kiu mem sin laŭdas, tiun neniu aplaŭdas
1045Kiu minacas, tiu avertas
1056Kiu ne akiras, kiam li povas, tiu poste deziras, sed jam ne retrovas
1057Kiu ne atentas la "se", tiu sentas la "ve"
1059Kiu ne konfidas, tiu ne bedaŭras
1060Kiu ne krimas, tiu ne timas
1061Kiu ne mensogas, tiu ne vendas
1066Kiu ne petas, tiu ne ricevas
1067Kiu ne riskas, tiu ne gajnas
1068Kiu ne riskas, tiu ne havas
1078Kiu pekis, tiu pagas
1084Kiu pri ŝtelo silentas, tiu ŝtelon konsentas
1085Kiu promesojn faras, tiu ne avaras
1086Kiu prudenton ne havas, tiun saĝo ne savas
1088Kiu regalas per ŝtonoj, tiun oni dankas per bastonoj
1089Kiu resonis, tiu sin donis
1090Kiu riĉiĝas, tiu fieriĝas
1094Kiu rompis, tiu pagu
1102Kiu sin gardas, tiu sin savas
1103Kiu speson ne tenas, tiu al spesmilo ne venas
1107Kiu ŝvitas, tiu profitas
1109Kiu trans muro aŭskultas, tiun la muro insultas
1110Kiu tro alten rigardon direktas, tiu tre baldaŭ okulojn difektas
1112Kiu tro bezonas, tiu leĝon ne konas
1116Kiu tro rapide saltas, tiu baldaŭ haltas
1118Kiu tro sin pravigas, tiu mem sin kulpigas
1124Kiu vivos, tiu vidos
1125Kiu volas komerci, tiu saĝon bezonas
1069Kiun favoras la sorto, por tiu koko estas ovoporta
1070Kiun feliĉo subtenas, al tiu mem ĉio venas
1071Kiun la sorto karesas, al tiu ĉio sukcesas
1072Kiun la sorto karesos, tiu sukcesos
1073Kiun malĝojo ne turmentis, tiu ĝojon ne sentas
1074Kiun reĝo protektas, tiun ministro elektas
1075Kiun vesto ornamas, tiun homoj ekamas
1721Ne pelu tiun, kiu mem forkuras
1791Nur tiu ne eraras, kiu neniam ion faras
2152Riĉa estas tiu, kiu ŝuldas al neniu
vidu