Proverboj: Vorto: Kiu

Kiu
55Al pec' pecon algluas, kiu neston konstruas
59Al promeso oni ne kredaskredu, kiu posedas
63Al tiu ĉio cedas, kiu monon posedas
136Aŭskultas prudente, kiu aŭskultas atente
191Bone tiu sidas, al kiu la sorto ridas
292De kiu la kulpo, por tiu la puno
405 kiu plej bone pafas, tamen iam maltrafas
410 monstron admiras, kiu ame deliras
625Forte sidas, kiu Dion fidas
959Kiu agas afable, vivas agrable
960Kiu akceptas donacon, perdas la pacon
961Kiu akvon evitas, droni ne timas
962Kiu amas ĝuon, amu ankaŭ enuon
963Kiu amas honoron, amu laboron
964Kiu amas la liton, ne akiros profiton
965Kiu amas okulaĉi, ne havas kion maĉi
966Kiu aŭdis unuan, ankaŭ aŭdu la duan
967Kiu aŭskultas, kie li ne devas, tiu aŭdas, kion li ne revas
968Kiu avidas pli bonan, perdas plej bezonan
969Kiu batas edzinon, tiu vundas sin mem
970Kiu bati deziras, trovas bastonon
971Kiu bojas, ne mordas
972Kiu bone agas, timi ne bezonas
973Kiu bone sidas, tiu lokon ne ŝanĝu
974Kiu bone ŝmiras, bone veturas
975Kiu cedas al sia infano, ĝin pereigas per propra mano
976Kiu ĉasas du leporojn, kaptas neniun
977Kiu ĉe l' vojo konstruas, tiun ĉiu instruas
978Kiu ĉion formanĝis en tago, malsatos vespere
979Kiu ĉion senpripense parolas, aŭdos tion, kion li ne volas
980Kiu demandas, tiu ne eraras
981Kiu devas, tiu elekti ne povas
982Kiu devas, tiu povas
983Kiu diras la veron, havas suferon
984Kiu domaĝas groŝon, perdas la tutan poŝon
985Kiu donacon prenas, tiu sin katenas
986Kiu donas rapide, donas duoble
987Kiu donis garantion, tiu pagu la ŝuldon
988Kiu dormas longe, vivas mallonge
989Kiu edziĝas, tiu ŝanĝiĝas
990Kiu elektas tro multe, ricevas nenion
991Kiu entreprenis, tiu sin tenu
992Kiu flatas al ĉiu, plaĉas al neniu
993Kiu forton ne havas, ĉiam malpravas
994Kiu fosas sub alia, falos mem en la foson
995Kiu frapas, al tiu oni malfermas
996Kiu fremdan avidas, propran forperdas
997Kiu frue leviĝas, facile riĉiĝas
998Kiu garantias, trankvilon ne scias
999Kiu glutis tro multe, tiu agas tro stulte
1000Kiu groŝon ne honoras, duongroŝon ne valoras
1001Kiu groŝon ne respektas, riĉecon ne kolektas
1002Kiu havas abelojn, havas mielon
1003Kiu havas bonan najbaron, havas bonan tagon
1004Kiu havas forton, havas rajton
1005Kiu havas la forton, havas la rajton
1006Kiu havas malican celon, ofte perdas sian propran felon
1007Kiu havas nenion, estas nenio
1008Kiu havas oron, havas honoron
1009Kiu hontas nenion, ne timas Dion
1010Kiu hundon mian batas, min mem ne tre ŝatas
1011Kiu iras sperte, iras certe
1012Kiu iras trankvile, iras facile
1013Kiu jam havas, tiu pravas
1014Kiu kaĉon aranĝas, tiu ĝin manĝas
1015Kiu kaĉon kuiris, tiu ĝin manĝu
1016Kiu kapon posedas, kombilon jam trovos
1017Kiu kaptas tro vaste, konservas malmulte
1018Kiu koleras, tiu ne prosperas
1019Kiu koleras, tiu perdas
1020Kiu komencas juĝon, iras sub jugon
1021Kiu komencas tro frue, finas malfrue
1022Kiu komencis kuiri, ne forkuru de l' fajro
1023Kiu konsilas kaj rezonas, tiu helpon ne donas
1024Kiu konstante lokon ŝanĝas, neniam sin aranĝas
1025Kiu kritikas kuraĝe, mem agas malsaĝe
1026Kiu kuraĝe aliras, facile akiras
1027Kiu kutimis ĉion juĝi, nenie povas rifuĝi
1028Kiu laboras kaj deziras, tiu akiraskiu mem ne penas, nenio al li venas
1029Kiu laboron evitas, bonon ne vidas
1030Kiu langon ne tenas, mem sin malbenas
1031Kiu leviĝis fiere, baldaŭ falos al tero
1032Kiu levis la piedon, devas ekpaŝi
1033Kiu lin tuŝas, tiu lin sentas
1034Kiu ludas kun koto, malpurigas la manojn
1035Kiu lupo naskiĝis, vulpo ne fariĝos
1036Kiu malmulte deziras, feliĉon akiras
1037Kiu malmulton ne ŝatas, multon ne meritas
1038Kiu manĝon al mi donas, tiu al mi ordonas
1039Kiu mem sin adoras, nenion valoras
1040Kiu mem sin gloras, malbone odoras
1041Kiu mem sin laŭdas, tiun neniu aplaŭdas
1042Kiu mensogas kutime, mensogas sentime
1043Kiu mensogis per unu vorto, ne trovos kredon ĝis la morto
1044Kiu metion disponas, mizeron ne konas
1045Kiu minacas, tiu avertas
1046Kiu mizeron ne havis, mizeron ne konas
1047Kiu mordi ne povas, kisi ekprovas
1048Kiu multe babilas, al si mem malutilas
1049Kiu multe babilas, pensas malmulte
1050Kiu multe minacas, ne estas danĝera
1051Kiu multe parolas, malamikon konsolas
1052Kiu multe parolas, ne multe faras
1053Kiu multe profitas, ankaŭ perdon ne evitas
1054Kiu multon deziras, nenion akiras
1055Kiu naskiĝis sciuro, ne fariĝos vulturo
1056Kiu ne akiras, kiam li povas, tiu poste deziras, sed jam ne retrovas
1057Kiu ne atentas la "se", tiu sentas la "ve"
1058Kiu ne estis kaporalo, ne estos generalo
1059Kiu ne konfidas, tiu ne bedaŭras
1060Kiu ne krimas, tiu ne timas
1061Kiu ne mensogas, tiu ne vendas
1065Kiu ne pekis, kiu ne eraris?
1066Kiu ne petas, tiu ne ricevas
1067Kiu ne riskas, tiu ne gajnas
1068Kiu ne riskas, tiu ne havas
1062Kiu nenion valoras, plej multe sin gloras
1063Kiu neniun savis, malamikojn ne havas
1064Kiu neniun savis, malamikon ne havas
1076Kiu okazon forŝovas, ĝin jam ne retrovas
1077Kiu panon donas, malsaton ne konas
1078Kiu pekis, tiu pagas
1079Kiu perdis la kapon, ne bezonas jam ĉapon
1080Kiu pli frue venas, pli bonan lokon prenas
1081Kiu pli frue venas, pli frue muelas
1082Kiu por ĉiuj laboras, pri si mem ne memoras
1083Kiu povas antaŭvidi!
1084Kiu pri ŝtelo silentas, tiu ŝtelon konsentas
1085Kiu promesojn faras, tiu ne avaras
1086Kiu prudenton ne havas, tiun saĝo ne savas
1087Kiu rabi eliras, ofte nuda revenas
1088Kiu regalas per ŝtonoj, tiun oni dankas per bastonoj
1089Kiu resonis, tiu sin donis
1090Kiu riĉiĝas, tiu fieriĝas
1091Kiu rigardas ĉielon, maltrafas sian celon
1092Kiu ripetas abunde, lernas plej funde
1093Kiu rompis la glason, ordigu la kason
1094Kiu rompis, tiu pagu
1095Kiu saĝon ne havas, Dio lin savas
1096Kiu semas venton, rikoltos fulmotondron
1097Kiu sentasploras, kiu vidasnur ridas
1098Kiu serĉas marcipanon, perdas sian panon
1099Kiu servas al ĉiu, al si mem malutilas
1100Kiu sian langon katenas, Dio lin benas
1101Kiu sin enjungis, devas tiri
1102Kiu sin gardas, tiu sin savas
1103Kiu speson ne tenas, tiu al spesmilo ne venas
1104Kiu supren kraĉon ĵetas, sian barbon al ĝi submetas
1105Kiu ŝteliston regalas, mem ŝteliston egalas
1106Kiu ŝuldojn estingas, riĉecon atingas
1107Kiu ŝvitas, tiu profitas
1108Kiu timas bestaron, ne iru arbaron
1109Kiu trans muro aŭskultas, tiun la muro insultas
1111Kiu tro alte svingas, nenion atingas
1110Kiu tro alten rigardon direktas, tiu tre baldaŭ okulojn difektas
1112Kiu tro bezonas, tiu leĝon ne konas
1113Kiu tro forte la manon svingas, nenion atingas
1114Kiu tro multe deziras, nenion akiras
1115Kiu tro pelas, nur malakcelas
1116Kiu tro rapide saltas, tiu baldaŭ haltas
1117Kiu tro ripozas, baldaŭ almozas
1118Kiu tro sin pravigas, tiu mem sin kulpigas
1119Kiu venas plej frue, sidas plej ĝue
1120Kiu venis post la manĝo, restas sen manĝo
1121Kiu venis unue, muelas pli frue
1122Kiu vivas sen kalkulo, baldaŭ estos almozulo
1123Kiu vivas trankvile, vivas facile
1124Kiu vivos, tiu vidos
1125Kiu volas komerci, tiu saĝon bezonas
1126Kiu volas mensogi, devas bone memori
1127Kiu volas panon, ne dorlotu la manon
1069Kiun favoras la sorto, por tiu koko estas ovoporta
1070Kiun feliĉo subtenas, al tiu mem ĉio venas
1071Kiun la sorto karesas, al tiu ĉio sukcesas
1072Kiun la sorto karesos, tiu sukcesos
1073Kiun malĝojo ne turmentis, tiu ĝojon ne sentas
1074Kiun reĝo protektas, tiun ministro elektas
1075Kiun vesto ornamas, tiun homoj ekamas
1146Komercisto estas ĉasisto, li rigardas, kiu sin ne gardas
1161Konsilu kiu povas
1210Kun kiu vi festas, tia vi estas
1211Kun kiu vi kuniĝas, tia vi fariĝas
1474Malsaĝulo kiel tamburokiu pasas, lin batas
1616Ne ĉiu fianĉiĝas, kiu svatiĝas
1650Ne estingu la fajron, kiu vin ne bruligas
1655Ne fidu amikon, kiu havas jam flikon
1721Ne pelu tiun, kiu mem forkuras
1778Ni vidas, kiu ridaskiu ploras, ni ne vidas
1776Nin instruas eraro, kiun faras najbaro
1791Nur tiu ne eraras, kiu neniam ion faras
1928Plej bone ridas, kiu laste ridas
2152Riĉa estas tiu, kiu ŝuldas al neniu
vidu