Een verzameling Esperanto Spreekwoorden en Zegswijzen: [waa-201] t/m [waa-300]

[waa-201]Eigen roem stinkt
[waa-202]Gekken en dwazen schrijven hun namen op ruiten en glazen
[waa-203]Gekken grijzen niet
[waa-204]Eendracht maakt macht
[waa-205]Eerlijk duurt het langst
[waa-206]Een ruim geweten hebben
[waa-207]Effen is kwaad treffen
[waa-208]Het ei wil altijd wijzer zijn dan de hen
[waa-209]Het einde kroont het werk
[waa-210]Aan alles komt een einde
[waa-211]Een ezel stoot sich geen tweemaal aan dezelfde steen
[waa-212]Naar iemands pijpen dansen
[waa-213]In de nood leert men zijn vrienden kennen
[waa-214]Het hemd is nader dan de rok
[waa-215]Nadat de gast is, wordt er opgedist
[waa-216]Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten
[waa-217]Gedachten zijn tolvrij
[waa-218]Hoe groter geest, hoe groter beest
[waa-219]De gekken krijgen de kaart
[waa-220]Die tot de galg geboren is, verdrinkt niet
[waa-221]Elke gek heeft zijn gebrek
[waa-222]Het gelaat is de spiegel der ziel
[waa-223]Geld is geld
[waa-224]Geluk en glas breekt men even ras
[waa-225]Een ons geluk is beter dan een kilo wijsheid
[waa-226]De gestadige druppel holt de steen
[waa-227]Als het getij verloopt, verzet men de bakens
[waa-228]Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in
[waa-229]Het sop is de kool niet waard
[waa-230]Het is beter te geven dan te ontvangen
[waa-231]Jong gewend, oud gedaan
[waa-232]Een zuiver geweten is een zacht oorkussen
[waa-233]Gewoonte is een tweede natuur
[waa-234]De gierigheid bedriegt de wijsheid
[waa-235]Kleine geschenken onderhouden de vriendschap
[waa-236]Gunst baart nijd
[waa-237]Er dienen geen twee hanen op een mesthoop
[waa-238]Waar twee Grieten in een huis wonen, behoeft men geen bassende hond
[waa-239]Een haan is stout op eigen dam
[waa-240]Geen haar zo klein of het heeft ook zijn schaduw
[waa-241]Eigen haard is goud waard
[waa-242]Van de hand in de tand leven
[waa-243]Het is mosterd na de maaltijd
[waa-244]Hadden komst als hebben gedaan is
[waa-245]Beter laat dan nooit
[waa-246]Iemands hebben en houden
[waa-247]Zachte heelmeesters maken stinkende wonden
[waa-248]Men kan geen twee heren dienen
[waa-249]Met grote heren is het kwaad kersen eten
[waa-250]Aan de Joden overgeleverd zijn
[waa-251]Een vroom geslacht brengt wel boeven voort
[waa-252]Help uzelf, zo helpt u God
[waa-253]De heler is zo goed als de steler
[waa-254]Herhaling is de moeder der wijsheid
[waa-255]Met de hoed in de hand komt men door het ganse land
[waa-256]Hij vindt de hond in de pot
[waa-257]Men moet geen slapende honden wakker maken
[waa-258]Honger is de beste saus
[waa-259]De honger jaagt de wolf het bos uit
[waa-260]Er ging een dominee voorbij
[waa-261]Wie zwijgt, stemt toe
[waa-262]Stille wateren hebben diepe gronden
[waa-263]De ene duivel deert de andere niet
[waa-264]Men moet niet te veel hooi op zijn vork nemen
[waa-265]Wie niet horen wil, moet voelen
[waa-266]Zijn ogen niet in de zak hebben
[waa-267]Zijn oren spitsen
[waa-268]Men is nooit te oud om te leren
[waa-269]Kleine houwen vellen grote eiken
[waa-270]Alle hout is geen timmerhout
[waa-271]Men moet de huik naar de wind hangen
[waa-272]Als niet komt tot iet, kent iet zichzelve niet
[waa-273]Men kan geen ijzer met handen breken
[waa-274]Goed ingespannen is half gereden
[waa-275]Met de benenwagen gaan
[waa-276]Heden edelman, morgen bedelman
[waa-277]Heden graaf, morgen slaaf
[waa-278]Geen pot zo scheef, of er past een deksel op
[waa-279]Liever blode Jan, dan dode Jan
[waa-280]Twee Joden weten, wat een bril kost
[waa-281]Tot Sint Juttemis uitstellen
[waa-282]Wie kaatst, moet de bal verwachten
[waa-283]Als het kalf verdronken is, dempt men de put
[waa-284]Voor iemand de kastanjes uit het vuur halen
[waa-285]Veel herhaalde kapkens vellen grote bomen
[waa-286]Goede wijn behoeft geen krans
[waa-287]Aan de beste kat kan een muis ontlopen
[waa-288]De kat de bel aanbinden
[waa-289]De kat uit de boom kijken
[waa-290]Als kat en hond leven
[waa-291]Een kat in de zak kopen
[waa-292]Al wat van katten komt, is happig naar de muis
[waa-293]Dat hangt mij de keel uit
[waa-294]Ieder medaille heeft zijn keerzijde
[waa-295]Geeft de keizer, wat des keizers is
[waa-296]Eén, twee, drie, klaar is Kees
[waa-297]Dat raakt mijn koude kleren niet
[waa-298]Hij is er zonder kleerscheuren afgekomen
[waa-299]Vele kleintjes maken een grote
[waa-300]Schijn bedriegt