Proverboj: Vorto: Nutr/i

Nutr/i
316De semo putra venas frukto ne nutra
1241Laboro homon nutras, sen laboro li putras
1489Malsatulon la fabloj ne nutros
1792Nutri per promesoj
1793Nutru lupon plej sate, li ĉiam serĉas arbaron
1873Pastron nutras preĝejo
2478Tro nutrata kapro fariĝas kiel apro
vidu