Proverboj: Vorto: Ven/i

Ven/i
41Al kuko kaj kaso ĉiam venas amaso
64Al venko rajto venas, se ĝin forto subtenas
67Amaso da fianĉoj, sed la ĝusta ne venas
93Ankaŭ al nia nesto venos iam la festo
182Bona ideo venas post la pereo
235Ĉio taŭgas, kio venas
316De semo putra venas frukto ne nutra
317De senpripensa rekomendo venas ploro kaj plendo
320De tro da pano venas malsano
334Diablo ŝercon ne komprenas, vokite li venas
392Dum la manĝado venas apetito
419 por plej terura tago venas vespero
470El sama tero devenas, saman sukon entenas
449Elektu edzinon laŭ deveno kaj ne laŭ mieno
546Estis la tempo, ni ne komprenispasis la tempo, la saĝ' al ni venis
582Feliĉo venas gute, malfeliĉo venas flue
592Fiereco venas antaŭ la falo
618For konscienco, venos potenco
617Foriris bovido, revenis bovo
627Forveturis azenido kaj revenis azeno
628Forveturis malsaĝa, revenis nur pli aĝa
641Fremdlando objekton por speso donas, sed por ĝin venigi, oni spesmilon bezonas
679Ĝi estas al li tre bonvena
702Ĝis la edziĝo venos resaniĝo
820Kara estas ovo, kiam venas la Pasko
900Kio aliloke promenos, al ni ankaŭ ĝi venos
913Kio iras el koro, venas al koro
923Kio mem ne venas, li per la dentoj ĝin prenas
949Kio pasis, ne revenos
954Kio tra l' dentoj travenis, tion la lipoj ne retenos
917Kiom ajn oni penas, per forto plaĉo ne venas
918Kiom ajn vi penos, nenio elvenos
947Kion vi pripenas, tio al vi venas
1028Kiu laboras kaj deziras, tiu akiraskiu mem ne penas, nenio al li venas
1080Kiu pli frue venas, pli bonan lokon prenas
1081Kiu pli frue venas, pli frue muelas
1087Kiu rabi eliras, ofte nuda revenas
1103Kiu speson ne tenas, tiu al spesmilo ne venas
1119Kiu venas plej frue, sidas plej ĝue
1120Kiu venis post la manĝo, restas sen manĝo
1121Kiu venis unue, muelas pli frue
1070Kiun feliĉo subtenas, al tiu mem ĉio venas
1140Komenciĝis mizero, ĝi venas per pordo kaj fenestroj
1265La morto ŝercon ne komprenas: oni ĝin vokas, ĝi venas
1271La parto plej vasta venos la lasta
1281La tempo venos, ni ĉion komprenos
1314Li atendas, ke la okazo venu al lia nazo
1434Malfeliĉo malofte venas sole
1435Malfeliĉo sin ne ĝenas, faru gestonĝi tuj venas
1437Malfeliĉo venas rajde, foriras piede
1438Malfeliĉo venas sen alvoko
1436Malfeliĉo venas, malfeliĉon kuntrenas
1431Malfeliĉoj kaj batoj venas ĉiam kun fratoj
1481Malsaĝulo venas, komercisto festenas
1483Malsano venas rapide, foriras rigide
1557Mono odoron ne havas, sian devenon ne diras
1568Morgaŭ frue venos plue
1575Multe da fianĉoj, sed la ĝusta ne venas
1591Ne atendita, ne esperita ofte venas subite
1606Ne ĉiam estas festo, venos ankaŭ fasto
1653Ne fanfaronu irante, fanfaronu revenante
1703Ne moku mizeron de alia, ĉar baldaŭ venos via
1758Ne venas honoro sen laboro
1759Ne venas mont' al monto, sed homo homon renkontas
1760Ne venas rato mem al kato
1761Ne venos rato mem al kato
1762Ne venos rato mem al la kato
1710Neniam atendita ofte venas subite
1787Nuksoj venis, kiam dentoj elfalis
1797Ofte de kaŭzo senenhava venas efiko plej grava
1824Oni invitasvenu, oni donacasprenu
1874Pastro ŝafon ne prenas, ĝi hejmen revenas
1886Pelu mizeron tra l' pordo, ĝi revenos tra l' fenestro
1889Per bezono venas mono
1908Per pacienco venas scienco
1954Pli bona estas malgranda "jen prenu" ol granda "morgaŭ venu"
2018Por ĉiu ago venas la tempo de pago
2019Por ĉiu ago venos tempo de pago
2059Post domaĝo venas saĝo
2060Post dorma trankvilo venas bona konsilo
2061Post kolero venas favoro
2062Post konfeso venas forgeso
2065Post la fasto venas festo
2070Post sufero venas prospero
2186Sako alenon ne tenas, ĝi baldaŭ elvenas
2231Se io venas al buŝo, buŝon ne fermu
2263Se ne venas per bona vorto, oni prenas per forto
2298Se unu ne venis, dek ne atendas
2253Sen atendo, sen espero venis mizero
2271Sen laboro ne venas oro
2338Sonorado al li venas, sed de kieli ne komprenas
2422Tempo venos, zorgon prenos
2497Unua venis, unua prenis
2529Venas ĉagreno sen granda peno
2530Venas kvazaŭ vokita kaj petita
2531Venas profitovenas merito
2532Venas proverbo el popola la cerbo
2533Venas prudento post la ĝusta momento
2534Venas rido post minaco, kaj paciĝo post malpaco
2535Venis fino al mia latino
2536Venis mizerohelpu min, frato; pasis mizerofor, malamato
2537Venis tranĉilo al la gorĝo
2540Venos knabeto ankaŭ kun peto
2541Venos ŝtelisto al la juĝisto
2542Venos tempo, venos konsilo
2618Vorto dirita al la mondo apartenas kaj neniam revenas