Proverboj: Vorto: ~Ul/

~Ul/
19Al ĉiu sanktulo apartan kandelon
26Al feliĉulo koko donas ovojn
49Al malriĉulo infanoj ne mankas
50Al malriĉulo ovo kiel al riĉulo bovo
51Al malsaĝulo ne helpas admono, nur bastono
79Amikointimulo
138Avarulo avaras, heredantoj malŝparas
139Avarulo kaj porko estas bonaj post la morto
140Avarulo pagas duoble
157Batu malbonulon, li vin flatoskisu, li vin batos
173Blindulo kartojn ludi ne devas
184Bonaj kalkuloj, bonaj kunuloj
200Bravulo kontraŭ muŝo, sed muŝo kontraŭ bravulo
211Cindrulino
238Ĉirkaŭ sanktuloj diabloj vagas
240Ĉiu angulo kun sia sanktulo
244Ĉiu estis junulo, ĉiu estis pekulo
245Ĉiu familio havas sian kriplulon
281Danĝera estas bovo antaŭe, ĉevalo malantaŭe, kaj malsaĝulo de ĉiuj flankoj
303De malriĉula manĝo ni guston ne scias
305De manĝo malriĉula ni guston ne scias
377Donu al krudulo plezuron, li ne scios mezuron
378Donu fingron al avidulo, li tutan manon postulas
396Ebriulon kaj malsaĝulon oni ne juĝas
403 inter piuloj ne mankas pekuloj
409 malsaĝulon sperto instruos
469El post la arbo li estas bravulo
468Elpeli iun el la mondo de la vivuloj
511En mizero saĝulo estas malsaĝa
517En propra angulo ĉiu estas fortulo
520En sia angulo li estas bravulo
676Ĝibulo ĝis morto restos ĝibulo
705Ĝoju kaj festenu, sed malriĉulojn subtenu
756Infano ŝtelas ovon, grandulo ŝtelas bovon
764Inter la blinduloj reĝas la strabuloj
847Kiam fratoj batalas, fremdulo ne eniĝu
944Kion saĝulo ne komprenas, ofte malsaĝa divenas
1122Kiu vivas sen kalkulo, baldaŭ estos almozulo
1136Kolero montras malsaĝulon
1148Komplezema malsaĝulo estas pli danĝera ol malamiko
1162Konsoliĝas mizerulo, se li estas ne sola
1170Kontentulo estas pli feliĉa, ol homo plej riĉa
1184Kontraŭ muŝoj bravulo, kontraŭ homoj timulo
1298Leĝo mallertulon ligas, lertulon fortigas
1323Li estas bravulo en sia angulo
1370Li ne estas el la grandaj saĝuloj
1371Li ne estas el la regimento de timuloj
1315Liberulo iras, kien li deziras
1410Lumo fariĝos, kulpulo troviĝos
1423Malavarulo kaj porko estas bonaj post la morto
1428Malbonulon diablo ne prenas
1450Malpaculo
1451Malpaculon ĉiu batas
1459Malpurulo
1464Malriĉulo parencojn ne havas
1465Malriĉulo rabiston ne timas
1468Malsaĝulo ĉie sian nomon skribas
1469Malsaĝulo de ĉiuj flankoj
1470Malsaĝulo diris vorteron, saĝulo komprenas la tutan aferon
1471Malsaĝulo en foiro estas bona akiro
1473Malsaĝulo kaj infano parolas la veron
1474Malsaĝulo kiel tamburokiu pasas, lin batas
1475Malsaĝulo malpacigis kaj dek saĝuloj repacigi ne povas
1476Malsaĝulo ne griziĝas nek senhariĝas
1479Malsaĝulo ofte estas profeto
1480Malsaĝulo ŝtonon ĵetis, dek saĝuloj ĝin ne atingos
1481Malsaĝulo venas, komercisto festenas
1472Malsaĝuloj kreskas mem, sen plugo kaj sem'
1477Malsaĝulon favoras feliĉo
1478Malsaĝulon oni batas en la preĝejo
1489Malsatulon la fabloj ne nutros
1490Malŝparulo ĝuas nelonge, avarulo neniam
1553Mono fluas al riĉulo, batoj al malriĉulo
1567Morgaŭ estas la amata tago de mallaboruloj
1573Multaj svatiĝas, feliĉulo edziĝas
1585Naivuloj jam ne ekzistas
1617Ne ĉiu ĝibulo estas sanktulo
1624Ne demandu scienculon, demandu spertulon
1656Ne fidu fidelulon, fidu propran okulon
1665Ne helpas spegulo al malbelulo
1720Ne pekas drinkulo, pekas ebriulo
1728Ne punu edzinon antaŭ infanaj okuloj, ne punu infanojn antaŭ fremduloj
1736Ne sanktuloj potojn faras
1717Neniu sanktulo estas sen makulo
1779Nobelo promesojn disdonas, kampulo promesojn plenumas
1780Nokte monstro estas belulo
1796Ofte ĉapo de kampulo kovras kapon de saĝulo
1799Ofte ligis malsaĝulo kaj dek saĝuloj malligi ne povas
1800Ofte ligis malsaĝulo kaj saĝuloj malligi ne povas
1802Ofte saĝulo vivas malriĉe kaj malsaĝulo feliĉe
1820Oni ekkonas bovon per la vido kaj malsaĝulon per lia rido
1833Oni perfidon prenas, sed perfidulon abomenas
1836Oni priŝtelas ne riĉulon, sed sengardulon
1852Pagas ne riĉulo, pagas kulpulo
1878Pekas junuloj kaj pekas maljunuloj
1935Plej kuirita kampulo ĉiam restos krudulo
1936Plej saĝa maljunulo ne estas tro saĝa
1993Pli feliĉa sinjoro sen havo, ol riĉulo sed sklavo
2022Por ebriulo ne ekzistas danĝero
2033Por malsaĝulo bastonopor saĝulo leciono
2034Por malsanulo forto, por kokido la morto
2046Por riĉulo fastopor malriĉulo festo
2047Por saĝulo sufiĉas aludo
2066Post la fino de l' batalo estas multe da kuraĝuloj
2076Prediki al surduloj
2079Preĝu al la Eternulo, ne al Lia sanktulo
2158Riĉulo havas grandan parencaron
2159Riĉulo havas kornojn, malriĉulo dornojn
2160Riĉulo kiel fajro proksime bruligas, malproksime ne varmigas
2161Riĉulo veturas, malriĉulo kuras
2162Ridas blindulo pri lamulo
2185Saĝulo scias ion, sed neniu scias ĉion
2216Se ĉiu speson donos, malriĉulo malsaton ne konos
2220Se Dio ne volas, sanktulo ne helpos
2227Se geedzoj sin batas, fremdulo restu flanke
2233Se junulo ne lernis, maljunulo ne scias
2247Se malriĉulo sukcesas, li ĉiujn forgesas
2251Se mi scius, kion mi ne scias, ĉiuj saĝuloj min envius
2302Se vi krudulon iom karesos, li al si ĉion permesos
2303Se vi krudulon salutos, li vin tutan englutos
2307Se vi sendis malsaĝulon, sendu kontrolon
2276Sen mono oni estas nulo, kun monosaĝulo
2266Senfortuloj longe vivas
2438Tondro kampulon memorigas pri Dio
2487Trovis malbonulo malbonulon pli grandan
vidu