Proverboj: Vorto: Mal~

Mal~
4Aĝo maljuna ne estas oportuna
25Al farun' malbonspeca ne helpos la spico
45Al la malamik' en kuro faru ponton kun plezuro
49Al malriĉulo infanoj ne mankas
50Al malriĉulo ovo kiel al riĉulo bovo
51Al malsaĝulo ne helpas admono, nur bastono
34Alian ne mallaŭdu, vin mem ne aplaŭdu
53Almozoj ne malriĉigas
54Almozpetanto sinĝena restas kun sako malplena
74Amiko en ĝojo kaj malĝojo
81Amikon montras malfeliĉo
82Amikon ŝatu, malamikon ne batu
90Amu domon novan kaj amikon malnovan
120Atakis lin horo malsaĝa
131 festene, malplene
135 plej riĉa stato, plena malsato
138Avarulo avaras, heredantoj malŝparas
141Azen' al azeno riproĉas malsaĝon
148Barelo malplena sonas plej laŭte
157Batu malbonulon, li vin flatoskisu, li vin batos
177Bona estas domo nova kaj amiko malnova
179Bona estas Romo, sed tro malproksima de nia domo
180Bona famo sin trenas testude, malbona kuras rapide
186Bona puno por malbona peno
187Bona stato saĝigas, malbona malsaĝigas
183Bonaj infanoj gepatrojn feliĉigas, malbonaj ilin entombigas
205Butonumi iun malvaste
220Ĉe stomako malsata ne kapricas palato
221Ĉe tablo malplena babilo ne fluas
231Ĉion novan oni ŝatas, malnovan oni forbatas
255Ĉiu komenco estas malfacila
281Danĝera estas bovo antaŭe, ĉevalo malantaŭe, kaj malsaĝulo de ĉiuj flankoj
285De edziĝo tro malfrua orfoj naskiĝas
286De elekto tro multa plej malbona rezulto
301De malbona ŝafo estas bona tufo
302De malgranda kandelo forbrulis granda kastelo
303De malriĉula manĝo ni guston ne scias
305De manĝo malriĉula ni guston ne scias
309De parolo ĝis faro estas tre malproksime
312De pli da suko ne malboniĝas la kuko
314De rigardo tro alta malsaniĝas okulo
318De superfluo malboniĝas la ĝuo
320De tro da pano venas malsano
363Disputoj kondukas al malpaco
365Disputu komencevi ne malpacos en fino
371Donado de almozoj neniam malriĉigas
394Du sinjoroj en unu bieno, du mastrinoj ĉe unu kamenoneniam vivas sen reciproka malbeno
395Ebrieco pasas post dormo, malsaĝeco neniam
396Ebriulon kaj malsaĝulon oni ne juĝas
402 guto malgranda, konstante frapante, traboras la monton granitan
405 kiu plej bone pafas, tamen iam maltrafas
408 malgranda muŝo ne estas sen buŝo
409 malsaĝulon sperto instruos
415 plej bonan ŝipon malbonigas la ventoj
416 plej granda malbono al bono kondukas
431Edzin' admirataedzo malsata
447El du malbonoj pli malgrandan elektu
461El la sama buŝo li blovas varmon kaj malvarmon
463El malgrandaj akveroj fariĝas grandaj riveroj
464El malplena telero vane ĉerpas kulero
473Eminenta ŝuldanto, malbona paganto
475En akvo malklara oni fiŝkaptas facile
483En buŝo Biblio, en koro malpio
490En ĉiu malbono estas iom da bono
494En feliĉo ne fieru, en malfeliĉo esperu
500En juneco logas, en maljuneco tedas
501En juneco ni petas, en maljuneco forĵetas
503En la bona malnova tempo
509En malfacila horo groŝ' estas valoro
510En malsata familio mankas harmonio
511En mizero saĝulo estas malsaĝa
544Estinta amiko estas plej danĝera malamiko
545Estintaj amikoj plej kruele malpacas
548Estro ne malsatas
576Feliĉo fierigas, malfeliĉo saĝigas
582Feliĉo venas gute, malfeliĉo venas flue
589Fianĉon de l' sorto difinitan forpelos nenia malhelpo
591Fiera mienokapo malplena
598Fiŝo pli granda malgrandan englutas
628Forveturis malsaĝa, revenis nur pli aĝa
633Fremda malfeliĉo instruas
644Frukto malpermesita estas plej bongusta
648Gardu min Dio kontraŭ amikoj, kontraŭ malamikoj mi gardos min mem
650Gast' en tempo malĝusta estas ŝtono sur brusto
652Gasto kiel fiŝo baldaŭ fariĝas malfreŝa
654Gasto tro petata foriras malsata
659Granda frakaso en malgranda glaso
663Granda nubo, malgranda pluvo
666Granda parolisto, malgranda faristo
667Granda parolo, sed malgranda volo
669Granda telero, malplena kulero
660Grandaj malbonojgrandaj rimedoj
673Guto malgranda, sed ŝtonon ĝi boras
681Ĝi estas ankoraŭ malproksime en la kampo
685Ĝi estas malpaco pri la reĝa palaco
699Ĝi ne eliris ankoraŭ el malproksima nebulo
703Ĝi staras ankoraŭ malproksime en la kampo
705Ĝoju kaj festenu, sed malriĉulojn subtenu
715Havi malprofiton
719Havu poton malgrandan, sed mem estu granda
720Hazardo estas malbona gardo
724Hodiaŭ festene, morgaŭ malplene
727Hodiaŭ supre, morgaŭ malsupre
729Hom' malesperas, Dio aperas
747Iele, iome, duone malbone
755Infanon malbonigas ne petolado, sed malbona kamarado
769Iom da malvero ne estas danĝero
788Ju pli da bruo, des malpli da ĝuo
797Ju pli malproksimen la vojo, des pli da larmoj
798Ju pli oni babilas, des pli oni al si malutilas
777Jugo propravola ne estas malmola
780Juĝo komencita paciĝon ne malhelpas
784Juneco ne scias, maljuneco ne povas
785Juneco petolis, maljuneco malsatos
813Kapo malsaĝa ne griziĝas nek kalviĝas
825Kastel' en aeromalsato sur tero
827Kaŝu malbenon kaj faru bonan mienon
848Kiam havo malaperis, saĝo aperis
855Kiam sako mizeras, amo malaperas
877Kie ĵuron vi aŭdas, malbonon suspektu
885Kie maldike, tie rompiĝas
887Kie minaco, tie malpaco
895Kie regas virino, malbona estas la fino
888Kien ajn mi pafas, ĉio maltrafas
891Kien vi vin turnos, ĉie malbone
916Kio kostas malmulte, kostas plej kare
934Kion leĝo malpermesas, tio plaĉi ne ĉesas
942Kion Parizo aplaŭdas, Berlino mallaŭdas
944Kion saĝulo ne komprenas, ofte malsaĝa divenas
957Kiso malsincera estas danĝera
958Kiso publika estas kiso malamika
978Kiu ĉion formanĝis en tago, malsatos vespere
988Kiu dormas longe, vivas mallonge
993Kiu forton ne havas, ĉiam malpravas
995Kiu frapas, al tiu oni malfermas
1017Kiu kaptas tro vaste, konservas malmulte
1021Kiu komencas tro frue, finas malfrue
1025Kiu kritikas kuraĝe, mem agas malsaĝe
1030Kiu langon ne tenas, mem sin malbenas
1034Kiu ludas kun koto, malpurigas la manojn
1036Kiu malmulte deziras, feliĉon akiras
1037Kiu malmulton ne ŝatas, multon ne meritas
1040Kiu mem sin gloras, malbone odoras
1048Kiu multe babilas, al si mem malutilas
1049Kiu multe babilas, pensas malmulte
1051Kiu multe parolas, malamikon konsolas
1063Kiu neniun savis, malamikojn ne havas
1064Kiu neniun savis, malamikon ne havas
1077Kiu panon donas, malsaton ne konas
1091Kiu rigardas ĉielon, maltrafas sian celon
1099Kiu servas al ĉiu, al si mem malutilas
1115Kiu tro pelas, nur malakcelas
1073Kiun malĝojo ne turmentis, tiu ĝojon ne sentas
1128Klopodi pri ĉies favoro estas pleje malsaĝa laboro
1130Klopodo estas kun mono, sed sen ĝi pli malbone
1136Kolero montras malsaĝulon
1148Komplezema malsaĝulo estas pli danĝera ol malamiko
1155Konkordo malgrandaĵon kreskigas, malkonkordo grandaĵon ruinigas
1158Konsento konstruas, malpaco detruas
1172Kontraŭ ĉiu malfacilo ekzistas konsilo
1183Kontraŭ malfeliĉo ne defendas riĉo
1182Kontraŭ malfeliĉoj baro ne ekzistas
1190Kontraŭ tuta kohorto Herkulo estas malforta
1191Kontraŭ vesto malbona konspiras ĉiu ŝtono
1202Kritiki estas facile, fari malfacile
1208Kun edzo plej malmola estas pli bone ol sola
1233La afero malsukcesis
1250La forestanto ĉiam estas malprava
1272La plej danĝera homomalbona in' en domo
1280La tempo ĉiam malkaŝas la veron
1238Laboro donas bonstaton, mallaboro malsaton
1297Leĝo malaperas, moro daŭras
1298Leĝo mallertulon ligas, lertulon fortigas
1301Lernado havas maldolĉan radikon, sed bonan efikon
1304Lernu juna, por esti saĝa maljuna
1305Lernu junavi scios maljuna
1409Luksa la vesto, sed malplena la poŝo
1418Malamanto de faro estas amanto de kalendaro
1419Malantaŭ barilo kuraĝo estas facila
1420Malantaŭe mizero, antaŭe malespero
1421Malaperis kiel ŝtono en maron
1422Malaperis kiel vaporo
1423Malavarulo kaj porko estas bonaj post la morto
1424Malbona herbo froston ne timas
1425Malbona virino diablon superas
1426Malbone kaŝita ŝteliston incitas
1427Malbonon oni memori ne ĉesas, bonon oni baldaŭ forgesas
1428Malbonulon diablo ne prenas
1429Maldolĉa por la lango, sed saniga por la sango
1430Malfeliĉo inviton ne atendas
1432Malfeliĉo kaj peko leviĝas sen veko
1433Malfeliĉo komuna estas malpli premanta
1434Malfeliĉo malofte venas sole
1435Malfeliĉo sin ne ĝenas, faru gestonĝi tuj venas
1437Malfeliĉo venas rajde, foriras piede
1438Malfeliĉo venas sen alvoko
1436Malfeliĉo venas, malfeliĉon kuntrenas
1431Malfeliĉoj kaj batoj venas ĉiam kun fratoj
1439Malfermita kelo tentas al ŝtelo
1440Malgranda aspekte, sed granda intelekte
1441Malgranda birdeto, sed akra ungeto
1442Malgranda estas la flamo, tamen ne mankas la fumo
1444Malgranda pezo, sed granda prezo
1443Malgrandaj infanoj kaŭzas laboron, grandajdoloron
1445Malhumileco estas kara plezuro
1446Maljunaj jaroj, sed ne saĝaj faroj
1447Malkovri antaŭ iu sian koron
1448Malnova afero en nova livero
1449Malpaco pro limo fariĝas kutimo, malpaco pro kredo fariĝas heredo
1450Malpaculo
1451Malpaculon ĉiu batas
1452Malplaĉas nenio, se taksas pasio
1453Malplena sako puŝas al peko
1454Malplena sako tentas al peko
1455Malpli da havo, malpli da zorgoj
1456Malpli da posedo, malpli da tedo
1457Malpli esperu, pli konsideru
1458Malproksime vidas, antaŭ la nazo ne vidas
1459Malpurulo
1460Malriĉa kiel muso preĝeja
1461Malriĉeco ne estas krimo, tamen kondukas al malestimo
1462Malriĉeco ne estas malvirto
1463Malriĉigas ne nehavado, sed trogranda dezirado
1464Malriĉulo parencojn ne havas
1465Malriĉulo rabiston ne timas
1466Malsaĝa kiel ŝtipo
1467Malsaĝo estas najbaro de mizero
1468Malsaĝulo ĉie sian nomon skribas
1469Malsaĝulo de ĉiuj flankoj
1470Malsaĝulo diris vorteron, saĝulo komprenas la tutan aferon
1471Malsaĝulo en foiro estas bona akiro
1473Malsaĝulo kaj infano parolas la veron
1474Malsaĝulo kiel tamburokiu pasas, lin batas
1475Malsaĝulo malpacigis kaj dek saĝuloj repacigi ne povas
1476Malsaĝulo ne griziĝas nek senhariĝas
1479Malsaĝulo ofte estas profeto
1480Malsaĝulo ŝtonon ĵetis, dek saĝuloj ĝin ne atingos
1481Malsaĝulo venas, komercisto festenas
1472Malsaĝuloj kreskas mem, sen plugo kaj sem'
1477Malsaĝulon favoras feliĉo
1478Malsaĝulon oni batas en la preĝejo
1482Malsanan demandu, al sana donu
1483Malsano venas rapide, foriras rigide
1484Malsata stomako orelon ne havas
1485Malsato donas spriton
1486Malsato malfortigas, ŝuldo suferigas
1487Malsato ne estas frato
1488Malsato plej bone gustigas la manĝon
1489Malsatulon la fabloj ne nutros
1490Malŝparulo ĝuas nelonge, avarulo neniam
1493Manko de oro ne estas malhonoro
1494Mano dekstra ne sciu, kion faras la maldekstra
1496Manon malkvietan ĉiu muro atakas
1505Matenas, vesperas — kaj tago malaperas
1513Mensogo malproksimen ne kondukas
1519Mia langomia malamiko
1553Mono fluas al riĉulo, batoj al malriĉulo
1567Morgaŭ estas la amata tago de mallaboruloj
1580Multe komencite, malmulte plenumite
1584Muso satiĝis, faruno malboniĝis
1590Ne atendis, ne esperismalfeliĉo aperis
1605Ne ĉiam daŭras malbona vetero, ne ĉiam daŭras homa sufero
1634Ne ekzistas juneco sen kapricoj, nek maljuneco sen malicoj
1640Ne ekzistas savo kontraŭ malbona virino
1644Ne elverŝu la malpuran, antaŭ ol vi havas la puran
1652Ne falas frukto malproksime de l' arbo
1662Ne helpas glorkrono al malplena kaldrono
1665Ne helpas spegulo al malbelulo
1667Ne insultu mizeran, ne moku malliberan
1678Ne kaŝiĝas lia lango malantaŭ la vango
1757Ne veku malfeliĉon, kiam ĝi dormas
1603Neceseco kontraŭvola estas leĝo malmola
1651Neevitebla malbono
1680Nek ĝojo, nek malĝojo daŭras eterne
1781Nomo egala, sed esenco mala
1795Ofta festo, malplena kesto
1799Ofte ligis malsaĝulo kaj dek saĝuloj malligi ne povas
1800Ofte ligis malsaĝulo kaj saĝuloj malligi ne povas
1802Ofte saĝulo vivas malriĉe kaj malsaĝulo feliĉe
1815Oni batas, malkaresas, kaj plori ne permesas
1818Oni bonon forgesos, malbonon memoras
1820Oni ekkonas bovon per la vido kaj malsaĝulon per lia rido
2635Oni lin konas, kiel malbonan moneron
1834Oni prenas avide, oni redonas malrapide
1840Ora ŝlosilo ĉion malfermas
1841Ora ŝlosilo ĉiun pordon malfermas
1844Ordonita kiso havas guston maldolĉan
1845Oro estas pli peza ol fero, pli malpeza ol aero
1850Pafimaltrafi
1851Pagas maljunaj jaroj por junaj eraroj
1861Parenc' al parenco ne malhelpas intence
1869Paroloj kaj faroj estas malsamaj aferoj
1876Patroj avaras, infanoj malŝparas
1878Pekas junuloj kaj pekas maljunuloj
1882Peko malnova perdas pekecon
1900Per la kapo malsupren
1911Per tro multa varto malboniĝas la farto
1897Perforta amo estas plej forta malamo
1930Plej danĝera malsano estas manko de saĝo
1936Plej saĝa maljunulo ne estas tro saĝa
1947Pli bona amiko intima, ol parenco malproksima
1950Pli bona ĉifona vesto, ol riĉeco en malhonesto
1951Pli bona estas gajno malgranda, ol granda malgajno
1954Pli bona estas malgranda "jen prenu" ol granda "morgaŭ venu"
1956Pli bona estas saĝa malamiko, ol malsaĝa amiko
1963Pli bona pura konscienco, ol malpura potenco
1953Pli bona — estas malamiko de bona
1966Pli bone estas havon fordoni, ol kun homoj malpaci
1971Pli bone malfrue, ol neniam
1972Pli bone malmulte gajni, ol multe perdi
1982Pli efike ol bato pelas malsato
1984Pli facile estas malbonon eviti, ol korekti
1985Pli facile estas multe elspezi, ol malmulte enspezi
1986Pli facile estas multon elspezi, ol malmulton enspezi
1987Pli facile estas ne iri, ol tro malfrue reiri
2000Pli valoras faro nenia, ol faro malbona
2002Pli valoras konkorda ovo, ol malkonkorda bovo
2004Pli valoras malgranda reganto, ol granda servanto
2005Pli valoras paco malbona, ol malpaco plej bona
1975Plibono estas malamiko de bono
2016Por amiko intima ne ekzistas vojo malproksima
2031Por longa malsano kurac' estas vana
2032Por malfrua gasto restas nur osto
2033Por malsaĝulo bastonopor saĝulo leciono
2034Por malsanulo forto, por kokido la morto
2040Por patrino ne ekzistas infano malbela
2046Por riĉulo fastopor malriĉulo festo
2055Por virta orelo ne danĝeras vorto malbela
2067Post mia malapero renversiĝu la tero
2071Post vetero malbela lumas suno plej hela
2077Preĝejo proksima, sed Dio malproksima
2083Pri dolĉa vorto ne fieru, maldolĉan ne koleru
2085Pri havo najbara oni estas malavara
2088Pri laboroj maldiligenta, pri festoj plej kompetenta
2090Pri lando malproksima estas bone mensogi
2094Pripensu malrapide kaj agu decide
2101Pro kapo malsaĝa suferas la kruroj
2105Pro limoj kaj baroj malpacas najbaroj
2128Rado malbona knaras plej multe
2135Rapidu malrapide
2144Resti maljuna knabino
2154Riĉa zorgas pri ĉampano, malriĉa pri pano
2159Riĉulo havas kornojn, malriĉulo dornojn
2160Riĉulo kiel fajro proksime bruligas, malproksime ne varmigas
2161Riĉulo veturas, malriĉulo kuras
2166Rigardi malafable
2181Saĝa scias, kion li dirasmalsaĝa diras, kion li scias
2182Saĝa tenas aferon, malsaĝa esperon
2187Sako malplena sin rekte ne tenas
2192Sama buŝo blovas varmon kaj malvarmon
2198Sanigaĵo malbongusta, sed efiko plej ĝusta
2199Sanktfigurojn ornamas kaj homojn malamas
2202Sata malsatan ne povas kompreni
2216Se ĉiu speson donos, malriĉulo malsaton ne konos
2232Se juneco estus sperta, se maljuneco estus lerta!
2233Se junulo ne lernis, maljunulo ne scias
2239Se la gasto estas amata, lia servanto ne restas malsata
2245Se lipo dikiĝas, ventro maldikiĝas
2247Se malriĉulo sukcesas, li ĉiujn forgesas
2248Se malsato turmentas, lupo timon ne sentas
2260Se ne la "se" malfeliĉa, mi estus nun homo plej riĉa
2259Se neĝas sur la monto, estas malvarme en la valo
2296Se silentas draŝejo, malpacas loĝejo
2306Se vi pri ĉio informiĝos, vi baldaŭ maljuniĝos
2307Se vi sendis malsaĝulon, sendu kontrolon
2267Sen gutoj malgrandaj maro ne ekzistus
2270Senlaboreco estas patrino de ĉiuj malvirtoj
2322Sidu lango malantaŭ la vango
2346Spiko malplena plej alte sin tenas
2348Sprit' en tempo ne ĝusta estas tre malbongusta
2354Stomako malsata nur pri pano meditas
2363Sukcesa venkanto de pordoj malfermitaj
2391Ŝteli ĉe ŝtelisto estas malfacile
2394Ŝtelu malproksime, edziĝu proksime
2405Tablo festena, sed telero malplena
2413Taksi la sanon ni lernas en malsano
2426Tie ĉi malbone, tie nebone
2433Timu lupon edukitan kaj malamikon repacigitan
2437Tolaĵon malpuran lavu en la domo
2440Trafe maltrafe
2446Trafis hakilo al ligno malmola
2449Trafos hakilo al ligno malmola
2474Tro kara aranĝo por malkara tagmanĝo
2476Tro longa suferomalgranda espero
2477Tro multe da salo malbonigas la manĝon
2482Tro rapida laboro, tro malgranda valoro
2487Trovis malbonulo malbonulon pli grandan
2491Tuta jam sata, sed okulo malsatas
2495Unu amiko malnova pli valoras ol du novaj
2510Unu malamiko pli difektas, ol cent amikoj protektas
2512Unu ovo malbona tutan manĝon difektas
2534Venas rido post minaco, kaj paciĝo post malpaco
2536Venis mizerohelpu min, frato; pasis mizerofor, malamato
2545Ventro malsata orelon ne havas
2556Via dekstra mano ne sciu, kion faras la maldekstra
2572Virino havas haron longan kaj saĝon mallongan
2579Vivanton ni malhonoras, mortinton ni adoras
2601Vivon travivi estas art' malfacila
2612Voli ne voli neniu malpermesas
vidu