Proverboj: Vorto: Plej

Plej
78Amiko fidela estas trezoro plej bela
91Amu edzinon plej kore, sed tenu ŝin bonmore
135 plej riĉa stato, plena malsato
142Azenon komunan oni batas plej multe
148Barelo malplena sonas plej laŭte
170Bezono estas plej forta ordono
217Ĉe plej granda fido memoru pri perfido
226Ĉie estas varme, sed hejme plej ĉarme
233Ĉio sia estas plej ĉarma
265Ĉiu por si mem estas la plej kara
286De elekto tro multa plej malbona rezulto
405 kiu plej bone pafas, tamen iam maltrafas
415 plej bonan ŝipon malbonigas la ventoj
416 plej granda malbono al bono kondukas
417 plej nigra bovino donas lakton nur blankan
418 plej ruza vulpo en kaptilon falas
419 por plej terura tago venas vespero
425 vulpo plej ruza fine estas kaptata
514En plej alta mizero al Dio esperu
544Estinta amiko estas plej danĝera malamiko
545Estintaj amikoj plej kruele malpacas
613Foresto de ofendo estas plej bona defendo
644Frukto malpermesita estas plej bongusta
709Hako post hako estas la plej efika atako
916Kio kostas malmulte, kostas plej kare
955Kio vendiĝas kaŝite, vendiĝas plej profite
968Kiu avidas pli bonan, perdas plej bezonan
1062Kiu nenion valoras, plej multe sin gloras
1092Kiu ripetas abunde, lernas plej funde
1119Kiu venas plej frue, sidas plej ĝue
1128Klopodi pri ĉies favoro estas pleje malsaĝa laboro
1156Konscienco senmakula estas kuseno plej mola
1170Kontentulo estas pli feliĉa, ol homo plej riĉa
1208Kun edzo plej malmola estas pli bone ol sola
1271La parto plej vasta venos la lasta
1272La plej danĝera homomalbona in' en domo
1267Langa vundo plej profunda
1488Malsato plej bone gustigas la manĝon
1547Mizero plej ekstreme, Dio plej proksime
1793Nutru lupon plej sate, li ĉiam serĉas arbaron
1797Ofte de kaŭzo senenhava venas efiko plej grava
1897Perforta amo estas plej forta malamo
1925Plej bona gvidilo estas la lango
1926Plej bona kuracisto estas la tempo
1927Plej bona sprito estas silento
1928Plej bone ridas, kiu laste ridas
1929Plej certa laborolaboro per oro
1930Plej danĝera malsano estas manko de saĝo
1931Plej facile promeso rimiĝas kun forgeso
1932Plej granda potenco kuŝas en la komenco
1933Plej juna katido musojn jam pelas
1934Plej kruela estas redono por farita bono
1935Plej kuirita kampulo ĉiam restos krudulo
1936Plej saĝa maljunulo ne estas tro saĝa
1949Pli bona branĉo sennuksa, ol kaĝo plej luksa
1955Pli bona estas paco feliĉa, ol havo plej riĉa
2005Pli valoras paco malbona, ol malpaco plej bona
2071Post vetero malbela lumas suno plej hela
2088Pri laboroj maldiligenta, pri festoj plej kompetenta
2111Pro najleto bagatela pereis ĉevalo plej bela
2117Propra suferoplej granda sur tero
2126Pura konscienco estas plej granda potenco
2128Rado malbona knaras plej multe
2169Ripetado estas plej bona lernado
2198Sanigaĵo malbongusta, sed efiko plej ĝusta
2260Se ne la "se" malfeliĉa, mi estus nun homo plej riĉa
2335Sklavo kun forta mano estas plej granda tirano
2346Spiko malplena plej alte sin tenas
2569Virino batas per langoaperas vundo plej sanga
2622Vorto sona estas plej admona
2627Vundo sekreta doloras plej multe
vidu