Proverboj: Vorto: Ne

Ne
1Abelujon ne incitu, amason ne spitu
3Agrabla estas gasto, se ne longe li restas
4Aĝo maljuna ne estas oportuna
5Aĝo tro matura ne estas plezura
13Al amiko nova ne fidu sen provo
15Al ĉevalo donacita oni buŝon ne esploras
22Al Dio plaĉu, sed sur diablon ne kraĉu
24Al du sinjoroj samtempe oni servi ne povas
25Al farun' malbonspeca ne helpos la spico
27Al fiŝ' kuirita jam akvo ne helpos
28Al glacio printempa kaj al amiko tro nova ne fidu
38Al kavo senfunda ŝtopado ne helpas
39Al kokino la ovo lecionojn ne donu
44Al la fiŝo ne instruu naĝarton
46Al la papero ne mankas tolero
47Al li ne mankas defendo kontraŭ ofendo
49Al malriĉulo infanoj ne mankas
51Al malsaĝulo ne helpas admono, nur bastono
56Al porko Dio kornojn ne donas
59Al promeso oni ne kredaskredu, kiu posedas
61Al sklavo mon' ne estas savo, li ĉiam restas sklavo
65Al vi ne plaĉis sitelo, laboru per martelo
32Aliajn gvidas kaj mem ne vidas
34Alian ne mallaŭdu, vin mem ne aplaŭdu
53Almozoj ne malriĉigas
67Amaso da fianĉoj, sed la ĝusta ne venas
70Ameno diablon ne forpelas
80Amikon karesu, sed kalkuli ne forgesu
82Amikon ŝatu, malamikon ne batu
88Amo supermezura ne estas plezura
98Ankoraŭ Dio ne dormas
99Ankoraŭ la ezoko ne estas sur la hoko
100Ankoraŭ la gajno ne estas en la mano
108Antaŭ mortigo de urso ne vendu ĝian felon
109Antaŭ okuloj ne staras, doloron ne faras
112Antaŭ vespero ne estu fiera
116Apud propra domo ŝtelisto ne ŝtelas
119Arbo krakanta venton ne timas
144Balaaĵon el korto eksteren ne elportu
146Barbo elkreskis, sed saĝon ne naskis
156Bato de patrino ne longe doloras
159Bedaŭro kaj ĉagreno ŝuldon ne kovras
164Bela per vizaĝo, sed ne bela per saĝo
166Bela vizaĝo, sed ne bela la saĝo
167Beleco hodiaŭ estas, morgaŭ ne restas
169Belecon taksas ne okulo sed koro
173Blindulo kartojn ludi ne devas
190Bone sukcesu, sed ankaŭ nin ne forgesu
193Bongusta peco longe ne atendas
194Bono farita ne estas perdita
195Bono posedata ne estas ŝatata
212Ĉasaĵo ĉasanton ne atendas
216Ĉe mastro ŝtelisto la servantoj ne ŝtelas
220Ĉe stomako malsata ne kapricas palato
221Ĉe tablo malplena babilo ne fluas
219Ĉesis esti vino, sed vinagro ne fariĝis
279Dancu diabloj, sed ne en mia arbaro
284De bona vorto lango ne doloras
287De fremda dento ni doloron ne sentas
297De legado sen atento ne riĉiĝas la prudento
303De malriĉula manĝo ni guston ne scias
305De manĝo malriĉula ni guston ne scias
307De nehavanto reĝo nenion ricevos
311De plendo kaj ploro ne foriĝas doloro
312De pli da suko ne malboniĝas la kuko
316De semo putra venas frukto ne nutra
323De unu bovo oni du felojn ne deŝiras
324De unu bovo oni du felojn ne ŝiras
325De vorto ĝentila ne doloras la lango
332De zorgoj, ne de jaroj, blankiĝas la haroj
304Demando ne kostas, demando ne devigas
313Depost tempo nememorebla
328Deziro kaj inklino ordonon ne obeas
330Deziru, ne deziruordon' estas, iru!
333Diablo ne ĉiam unu pordon sieĝas
334Diablo ŝercon ne komprenas, vokite li venas
335Difekton de naturo ne kovros veluro
349Dio ne perfidas, se homo lin fidas
350Dio ne ricevis, diablo forlevis
354Dio orfojn ne forgesas
351Dion fidu, sed senfare ne sidu
362Diron oni neas, skribo ne pereas
364Disputo kredigas, sed ne certigas
365Disputu komencevi ne malpacos en fino
370Donaco nesincera estas donaco infera
369Donacon reprenu kaj mian vivon ne venenu
377Donu al krudulo plezuron, li ne scios mezuron
380Dormus leporo, se ĝi ĉason ne timus
381Doto koron ne varmigas
384Dronanto domon proponas, savito brikon ne donas
393Du mortojn vi ne havos, de unu vi vin ne savos
396Ebriulon kaj malsaĝulon oni ne juĝas
401 en Parizo herbo ne fariĝas cerbo
403 inter piuloj ne mankas pekuloj
407 kvar piedoj de ĉevalo ĝin ne savas de falo
408 malgranda muŝo ne estas sen buŝo
412 najtingalo ne estas sen galo
413 per dolĉa kuko vi min ne allogos
421 signo ne restis, kie urbo estis
424 ŝtono verdiĝas, se ĝi longe ne moviĝas
441Ekzameni ne devigas preni
442Ekzemplo proponas, sed ne ordonas
443Ekzistas ezoko, ke fiŝetoj ne dormu
444Ekzistas ezoko, por ke fiŝetoj ne dormu
454El kanto oni vortojn ne elĵetas
456El la buŝ' multaj vortoj eliras, sed ne ĉiuj ion diras
449Elektu edzinon laŭ deveno kaj ne laŭ mieno
474En abelujon ne blovu
477En arbaro sidas kaj arbojn ne vidas
478En arbaro sidis kaj arbojn ne vidis
493En dom' de pendigito pri ŝnuro ne parolu
494En feliĉo ne fieru, en malfeliĉo esperu
496En fremda okulo ni vidas ligneron, en nia ni trabon ne vidas
497En fremda tegmento li flikas truon kaj en propra ne vidas la fluon
495En fremdan vazon ne ŝovu la nazon
499En infero loĝante, kun diabloj ne disputu
518En puton ne kraĉu, ĉar vi trinki bezonos
529Envia moko sukceson ne detruas
533Espero panon ne donas
540Esti en Romo kaj ne vidi la Papon
546Estis la tempo, ni ne komprenispasis la tempo, la saĝ' al ni venis
548Estro ne malsatas
561Famo ne flugas, se kaŭzo ne estas
570Farita ne refariĝos
573Faru hodiaŭ, kion vi povasmorgaŭ vi eble okazon ne trovos
575Fasto kaj preĝo riĉecon ne donas
579Feliĉo leĝon ne konas
580Feliĉo leĝon ne obeas, subite naskiĝas, subite pereas
581Feliĉon oni ne heredas nek cedas
588Fianĉiĝo ne estas edziĝo
597Fiŝo ne iras, sed hoko ĝin tiras
608Fluis sur lipoj, sed en buŝon ne trafis
619Formanĝis en merkredo, ne serĉu en vendredo
631Fremda doloro ne kondukas al ploro
632Fremda korpo ne doloras
636Fremda mizero ne estas sufero
658Granda estas la mondo, sed rifuĝon ne donas
670Griza barbo saĝon ne atestas
677Ĝi ne tuŝas lian orelon
699Ĝi ne eliris ankoraŭ el malproksima nebulo
700Ĝi ne estas tiel facila, kiel laboro argila
708Hakilo estas tranĉa, sed ne cedas la branĉo
737Honoro ne donas, kion stomako bezonas
754Infano ne krias, patrino ne scias
753Infanoj kaj fiŝoj voĉon ne havas
755Infanon malbonigas ne petolado, sed malbona kamarado
758Insulto ne algluiĝas
763Inter kornikoj ne konvenas predikoj
769Iom da malvero ne estas danĝero
777Jugo propravola ne estas malmola
780Juĝo komencita paciĝon ne malhelpas
782Juku la haŭto, sed ne sur mia korpo
784Juneco ne scias, maljuneco ne povas
813Kapo malsaĝa ne griziĝas nek kalviĝas
818Kapuĉo monaĥon ne faras
828Ke la lup' estu sata, kaj la ŝaf' ne tuŝata
829Kelktempa ĉeso ne estas forgeso
847Kiam fratoj batalas, fremdulo ne eniĝu
849Kiam kato jam formanĝis, forpelado ne helpos
856Kiam vorto eliris, vi ĝin jam ne retiros
870Kie diablo ne povas, tien virinon li ŝovas
872Kie estas mielo, tie muŝoj ne mankas
873Kie estas pano, ne mankas panpecetoj
889Kie ne estas konsileble, tie ne estas helpeble
892Kie pano estas, tie musoj ne mankas
899Kio akorde ne sonas, tio rimon ne donas
905Kio el la dentoj elsaltas, en la lipoj ne haltas
910Kio estas lernita, ne estas perdita
912Kio fariĝis, jam ne refariĝos
915Kio konvenas al sciuro, ne konvenas al vulturo
923Kio mem ne venas, li per la dentoj ĝin prenas
925Kio min ne tuŝas, kuŝu kiel kuŝas
949Kio pasis, ne revenos
953Kio taŭgas por somero, ne taŭgas por vintro
954Kio tra l' dentoj travenis, tion la lipoj ne retenos
917Kiom ajn oni penas, per forto plaĉo ne venas
928Kion Dio ne donis, perforte ne postulu
929Kion Dio ne donis, tion perforte ne serĉu
931Kion jaroj ne donis, ofte minuto alportas
934Kion leĝo malpermesas, tio plaĉi ne ĉesas
936Kion mi ne scias, tion mi ne envias
937Kion mi ne sentas, pri tio mi silentas
939Kion ni havas, por ni ne valoras; kiam ni ĝin perdis, ni ploras
943Kion rajtas leono, ne rajtas azeno
944Kion saĝulo ne komprenas, ofte malsaĝa divenas
946Kion vi ne perdis, tion ne serĉu
961Kiu akvon evitas, droni ne timas
964Kiu amas la liton, ne akiros profiton
965Kiu amas okulaĉi, ne havas kion maĉi
967Kiu aŭskultas, kie li ne devas, tiu aŭdas, kion li ne revas
971Kiu bojas, ne mordas
972Kiu bone agas, timi ne bezonas
973Kiu bone sidas, tiu lokon ne ŝanĝu
979Kiu ĉion senpripense parolas, aŭdos tion, kion li ne volas
980Kiu demandas, tiu ne eraras
981Kiu devas, tiu elekti ne povas
993Kiu forton ne havas, ĉiam malpravas
998Kiu garantias, trankvilon ne scias
1000Kiu groŝon ne honoras, duongroŝon ne valoras
1001Kiu groŝon ne respektas, riĉecon ne kolektas
1009Kiu hontas nenion, ne timas Dion
1010Kiu hundon mian batas, min mem ne tre ŝatas
1018Kiu koleras, tiu ne prosperas
1022Kiu komencis kuiri, ne forkuru de l' fajro
1023Kiu konsilas kaj rezonas, tiu helpon ne donas
1028Kiu laboras kaj deziras, tiu akiraskiu mem ne penas, nenio al li venas
1029Kiu laboron evitas, bonon ne vidas
1030Kiu langon ne tenas, mem sin malbenas
1035Kiu lupo naskiĝis, vulpo ne fariĝos
1037Kiu malmulton ne ŝatas, multon ne meritas
1043Kiu mensogis per unu vorto, ne trovos kredon ĝis la morto
1044Kiu metion disponas, mizeron ne konas
1046Kiu mizeron ne havis, mizeron ne konas
1047Kiu mordi ne povas, kisi ekprovas
1050Kiu multe minacas, ne estas danĝera
1052Kiu multe parolas, ne multe faras
1053Kiu multe profitas, ankaŭ perdon ne evitas
1055Kiu naskiĝis sciuro, ne fariĝos vulturo
1056Kiu ne akiras, kiam li povas, tiu poste deziras, sed jam ne retrovas
1057Kiu ne atentas la "se", tiu sentas la "ve"
1058Kiu ne estis kaporalo, ne estos generalo
1059Kiu ne konfidas, tiu ne bedaŭras
1060Kiu ne krimas, tiu ne timas
1061Kiu ne mensogas, tiu ne vendas
1065Kiu ne pekis, kiu ne eraris?
1066Kiu ne petas, tiu ne ricevas
1067Kiu ne riskas, tiu ne gajnas
1068Kiu ne riskas, tiu ne havas
1063Kiu neniun savis, malamikojn ne havas
1064Kiu neniun savis, malamikon ne havas
1076Kiu okazon forŝovas, ĝin jam ne retrovas
1077Kiu panon donas, malsaton ne konas
1079Kiu perdis la kapon, ne bezonas jam ĉapon
1082Kiu por ĉiuj laboras, pri si mem ne memoras
1085Kiu promesojn faras, tiu ne avaras
1086Kiu prudenton ne havas, tiun saĝo ne savas
1095Kiu saĝon ne havas, Dio lin savas
1103Kiu speson ne tenas, tiu al spesmilo ne venas
1108Kiu timas bestaron, ne iru arbaron
1112Kiu tro bezonas, tiu leĝon ne konas
1127Kiu volas panon, ne dorlotu la manon
1073Kiun malĝojo ne turmentis, tiu ĝojon ne sentas
1133Koko krias fiere, sed ne danĝere
1137Kolero pravecon ne donas
1146Komercisto estas ĉasisto, li rigardas, kiu sin ne gardas
1147Komparo ne estas pruvo
1149Konateco ne estas hereda
1160Konsilojn ĉiu donas, sed ne kiam oni bezonas
1162Konsoliĝas mizerulo, se li estas ne sola
1168Kontentigi ĉiujn anĝelo ne povas
1176Kontraŭ faro farita ne helpas medito
1180Kontraŭ kalumnio ne povas batali Dio
1181Kontraŭ lupo ne helpas kalkulo
1183Kontraŭ malfeliĉo ne defendas riĉo
1182Kontraŭ malfeliĉoj baro ne ekzistas
1185Kontraŭ neesto ne helpas protesto
1186Kontraŭ nehavo juĝo silentas
1187Kontraŭ peko batalu, sed pekanton ne tuŝu
1197Korvo al korvo okulon ne pikas
1203Kriu raŭke, sed kanti ne ĉesu
1228Kvalito bona ne bezonas admonon
1234La afero ne brulas
1235La afero ne iras glate
1236La afero ne staras sur pinto de ponto
1237La afero ne urĝas
1248La felo tanadon ne valoras
1254La konscienco lin ne turmentas
1257La lipoj ne montru, kion manĝis la buŝo
1259La ludo kandelon ne valoras
1261La luno ne aŭskultas, kiam hundo ĝin insultas
1264La morto ne distingas, ĉiujn egale atingas
1265La morto ŝercon ne komprenas: oni ĝin vokas, ĝi venas
1279La sigelo ankoraŭ ne estas metita
1283La tuta ludo ne valoras kandelon
1245Laboro ne estas leporoĝi haltos, ne forsaltos
1270Lango nenion atingas, se ĝin saĝo ne svingas
1274Larmoj pravecon ne pruvas
1275Larmoj ŝuldon ne pagas
1292Lavu tutan jaron, negro ne blankiĝos
1299Leĝo pasintaĵon ne tuŝas
1300Leĝo valoras por poste, sed ne por antaŭe
1302Lernado sen fruktoj ne restas
1303Lerneja sekreto ne iru al gazeto
1306Lerteco sorĉon ne bezonas
1317Li dentojn prunti ne bezonas
1335Li faras princan promeson, sed ne havas speson
1342Li havas cerbon ne tro potencan
1344Li havas dentojn ne por parado
1361Li kuraĝon kolekti ne bezonas
1362Li loĝas tie, kien birdo ne flugas
1367Li ne elpensis la filozofian ŝtonon
1368Li ne elrampis ankoraŭ el la vindoj
1369Li ne enlasas puŝon en sian buŝon
1370Li ne estas el la grandaj saĝuloj
1371Li ne estas el la regimento de timuloj
1372Li ne frapis al si ankoraŭ la kornojn
1373Li ne havas kapon de ministro
1375Li ne toleras muŝon sur la muro
1382Li pulvon ne elpensis
1399Li vorton en la poŝo ne serĉas
1411Lupo dormanta ŝafon ne kaptas
1413Lupo lupon ne manĝas
1415Lupo ŝanĝas la harojn, sed ne la farojn
1424Malbona herbo froston ne timas
1427Malbonon oni memori ne ĉesas, bonon oni baldaŭ forgesas
1428Malbonulon diablo ne prenas
1430Malfeliĉo inviton ne atendas
1435Malfeliĉo sin ne ĝenas, faru gestonĝi tuj venas
1442Malgranda estas la flamo, tamen ne mankas la fumo
1446Maljunaj jaroj, sed ne saĝaj faroj
1458Malproksime vidas, antaŭ la nazo ne vidas
1461Malriĉeco ne estas krimo, tamen kondukas al malestimo
1462Malriĉeco ne estas malvirto
1463Malriĉigas ne nehavado, sed trogranda dezirado
1464Malriĉulo parencojn ne havas
1465Malriĉulo rabiston ne timas
1475Malsaĝulo malpacigis kaj dek saĝuloj repacigi ne povas
1476Malsaĝulo ne griziĝas nek senhariĝas
1480Malsaĝulo ŝtonon ĵetis, dek saĝuloj ĝin ne atingos
1484Malsata stomako orelon ne havas
1487Malsato ne estas frato
1489Malsatulon la fabloj ne nutros
1490Malŝparulo ĝuas nelonge, avarulo neniam
1493Manko de oro ne estas malhonoro
1494Mano dekstra ne sciu, kion faras la maldekstra
1498Marĉandado aĉeti ne devigas
1499Marĉando aĉeti ne devigas
1500Maro ĉiujn riverojn ricevas kaj tamen ne krevas
1502Mastro elbabilis, gastoj ne silentos
1508Melku bovon senfine, li lakton ne donos
1513Mensogo malproksimen ne kondukas
1516Metio manĝon ne bezonas kaj manĝon tamen donas
1526Mi flanke sidis, mi ne aŭdis nek vidis
1536Mi ne povas kapti en ĝi la sencon
1537Mi ne volas baton, mi ne volas kompaton
1538Mi ne volas tion ĉi scii
1540Mi panon ne esperis, subite kuko aperis
1532Miljaroj ne povisminuto elŝovis
1539Min ne tuŝas la afero, mi staras ekstere
1535Minacoj ne mortigas
1543Mizero faras viziton, ne atendante inviton
1557Mono odoron ne havas, sian devenon ne diras
1574Multaj vokitoj, sed ne multaj elektitoj
1575Multe da fianĉoj, sed la ĝusta ne venas
1579Multe entreprenis, sed ne multe eltenis
1585Naivuloj jam ne ekzistas
1586Najbaro ne ĝemas, kiam boto nin premas
1590Ne atendis, ne esperismalfeliĉo aperis
1591Ne atendita, ne esperita ofte venas subite
1592Ne atingos krio ĝis la trono de Dio
1593Ne aŭskultinte, ne kondamnu
1594Ne batalu pot' el tero kontraŭ kaldrono el fero
1595Ne batas bastono sen persono
1596Ne bedaŭru hieraŭan, ne atendu morgaŭan, ne forlasu hodiaŭan
1597Ne bela estas amata, sed amata estas bela
1598Ne bela estas kara, sed kara estas bela
1599Ne beligas loko homon, sed homo la lokon
1600Ne bezonas la kapo konsilon de kruroj
1605Ne ĉiam daŭras malbona vetero, ne ĉiam daŭras homa sufero
1606Ne ĉiam estas festo, venos ankaŭ fasto
1607Ne ĉiam estas sankta Johano
1608Ne ĉiam per aĝo mezuriĝas la saĝo
1609Ne ĉio batas, kio tondras
1610Ne ĉio brilanta estas diamanto
1611Ne ĉio griza estas lupo
1613Ne ĉio utilas, kio brilas
1612Ne ĉion oni devas severe ekzameni
1614Ne ĉiu aspiranto devas esti prenanto
1615Ne ĉiu bojato estas ŝtelisto
1616Ne ĉiu fianĉiĝas, kiu svatiĝas
1617Ne ĉiu ĝibulo estas sanktulo
1618Ne ĉiu havas egalan feliĉon
1619Ne ĉiu hundo bojanta estas hundo mordanta
1621Ne ĉiu papereto estas banka bileto
1622Ne ĉiu raporto estas vera vorto
1620Ne ĉiuj havas egalan feliĉon
1623Ne defendas oro kontraŭ doloro
1624Ne demandu scienculon, demandu spertulon
1625Ne diru "hop" antaŭ la salto
1626Ne doloras frapo sur fremda kapo
1627Ne donu kaj ne boju
1628Ne ekpepi!
1629Ne ekzistas en komerco amikeco nek ŝerco
1630Ne ekzistas forto kontraŭ la morto
1631Ne ekzistas fumo sen brulo
1632Ne ekzistas fumo sen fajro
1633Ne ekzistas honoro sen laboro
1634Ne ekzistas juneco sen kapricoj, nek maljuneco sen malicoj
1635Ne ekzistas kareso sen intereso
1636Ne ekzistas mono, ne ekzistas dono
1637Ne ekzistas naiva vulpo, ne ekzistas homo sen kulpo
1638Ne ekzistas ofico sen benefico
1639Ne ekzistas regulo sen escepto
1640Ne ekzistas savo kontraŭ malbona virino
1641Ne ekzistas terno sen nazo nek fakto sen bazo
1642Ne el ĉiu ligno oni faras violonon
1643Ne el unu forno li manĝis jam panon
1644Ne elverŝu la malpuran, antaŭ ol vi havas la puran
1645Ne elvoku lupon el la arbaro
1646Ne en ĉiu afero estu severa
1647Ne en unu tago elkreskis Kartago
1648Ne esperite, ne sonĝite
1649Ne estas piediranto kolego al rajdanto
1650Ne estingu la fajron, kiu vin ne bruligas
1652Ne falas frukto malproksime de l' arbo
1653Ne fanfaronu irante, fanfaronu revenante
1654Ne faru kalkulon sen la mastro
1655Ne fidu amikon, kiu havas jam flikon
1656Ne fidu fidelulon, fidu propran okulon
1657Ne fidu heredon, fidu posedon
1659Ne gutas mielo el la ĉielo
1661Ne havante, oni petas; ricevinte, forĵetas
1662Ne helpas glorkrono al malplena kaldrono
1663Ne helpas plendo nek ploro kontraŭ kreditoro
1664Ne helpas ploro al doloro
1665Ne helpas spegulo al malbelulo
1666Ne hontu penti pri faro, hontu persisti en eraro
1667Ne insultu mizeran, ne moku malliberan
1668Ne iras hakilo al kolo humila
1669Ne iru al fremda anaro kun via regularo
1670Ne iru fadeno antaŭ kudrilo
1671Ne iru okuloj super la frunton
1672Ne juĝo kondamnas, sed juĝanto
1673Ne juĝu pri afero laŭ ĝia ekstero
1676Ne kaptitane punita
1677Ne karesu per mano, sed karesu per pano
1678Ne kaŝiĝas lia lango malantaŭ la vango
1683Ne konante la profundecon, ne iru en la riveron
1684Ne kondamnu alian, oni vin ne kondamnos
1685Ne kotas besto en sia nesto
1689Ne kraĉu en puton, ĉar vi trinki bezonos
1690Ne kredas ŝtelisto, ke honestaj ekzistas
1691Ne kredu al orelo, kredu al okulo
1692Ne kredu al parolo sen propra kontrolo
1694Ne kvanto, sed kvalito decidas pri merito
1695Ne laciĝos mano, ne fariĝos pano
1696Ne laciĝu viaj manoj pri fremdaj infanoj
1697Ne laŭdu la tagon antaŭ vespero
1699Ne longe sinjora daŭras favoro
1700Ne mankas tombo por mortinto nek pano por vivanto
1701Ne maro dronigas ŝipon, sed la ventoj
1702Ne mia estas la ĉevalo, min ne tuŝas ĝia falo
1703Ne moku mizeron de alia, ĉar baldaŭ venos via
1704Ne moku riveron, ne atinginte la teron
1705Ne movi la buŝon!
1706Ne naskas porko leonidon, nek korniko aglidon
1707Ne naskiĝu riĉa, naskiĝu feliĉa
1720Ne pekas drinkulo, pekas ebriulo
1721Ne pelu tiun, kiu mem forkuras
1722Ne pentru diablon sur la muro
1723Ne por lupo estas supo
1724Ne povas ĉiu homo esti pap' en Romo
1725Ne prediku knabino al via patrino
1726Ne prenis pastro la dononrekaŝu sako la monon
1727Ne prokrastu ĝis morgaŭ, kion vi povas fari hodiaŭ
1728Ne punu edzinon antaŭ infanaj okuloj, ne punu infanojn antaŭ fremduloj
1729Ne puŝu vian regularon en fremdan anaron
1730Ne rapidu insulti, volu aŭskulti
1731Ne rapidu kun fido antaŭ longa kunesido
1732Ne rapidu kun vortoj, rapidu kun faroj
1733Ne rapidu, trankvile decidu
1734Ne rezonu pri tio, kio estas ekster via metio
1735Ne sama la vento blovas konstante
1736Ne sanktuloj potojn faras
1738Ne serĉu bonan arbaron, serĉu bonan najbaron
1739Ne servas larmo anstataŭ armo
1740Ne spiciĝas manĝo de mastrina beleco
1741Ne sufiĉas ploro al kreditoro
1742Ne ŝovu la nazon en fremdan vazon
1743Ne ŝovu nazon en fremdan vazon
1744Ne ŝpari monon nek penon
1745Ne ŝtelus ŝtelistoj, se ne ekzistus kaŝistoj
1746Ne taŭgas du ursoj por unu nesto
1747Ne taŭgas la vero por komerca afero
1748Ne timu hundon bojantan, timu hundon silentan
1749Ne timu tranĉilon, timu babilon
1750Ne trovante bovinon, oni ŝtelas kokinon
1751Ne unu fajron li pasis, ne unu hundo lin ĉasis
1752Ne unu hundo lin mordis, ne unu vento lin tordis
1753Ne valoranto plaĉas, sed plaĉanto valoras
1754Ne valoras bofilo, kiam mortis filino
1755Ne valoras la akiro la penon de l' deziro
1756Ne valoras la faro la koston de l' preparo
1757Ne veku malfeliĉon, kiam ĝi dormas
1758Ne venas honoro sen laboro
1759Ne venas mont' al monto, sed homo homon renkontas
1760Ne venas rato mem al kato
1761Ne venos rato mem al kato
1762Ne venos rato mem al la kato
1763Ne vivu kiel vi volas, vivu kiel vi povas
1765Ne voku diablon, ĉar li povas aperi
1766Ne volas kokin' al festeno, sed oni ĝin trenas perforte
1767Ne volis rajdi sur ĉevalo, ekrajdis sur azeno
1768Ne zorgu pri tio, kio estas ekster via scio
1604Neceso ne estas kareso
1651Neevitebla malbono
1698Neleĝe akirita ne estas profita
1737Nesciado de leĝo neniun pravigas
1770Ni facile forgesas, kio nin ne interesas
1777Ni reciproke nin konas, klarigon ne bezonas
1778Ni vidas, kiu ridaskiu ploras, ni ne vidas
1772Nigran kornikon sapo ne blankigos
1775Nin ĉiam ravas, kion ni ne havas
1791Nur tiu ne eraras, kiu neniam ion faras
1799Ofte ligis malsaĝulo kaj dek saĝuloj malligi ne povas
1800Ofte ligis malsaĝulo kaj saĝuloj malligi ne povas
1803Okaza komplimento ne iras al testamento
1810Okulo ne atentas, dorso eksentas
1811Okulo ne vidispagu la sako
1816Oni batas ne la aĝon, sed la vizaĝon
1815Oni batas, malkaresas, kaj plori ne permesas
1826Oni konsilas kaj konsolas, sed helpi ne volas
1829Oni maron admiras, se oni maron ne iras
1831Oni ne pagas per gloro al sia tajloro
1832Oni ne povas sin movi laŭ ĉiu vento aparte
1836Oni priŝtelas ne riĉulon, sed sengardulon
1838Oni vivas ne kun mono, sed kun persono
1839Oni vokas la bovon ne festeni, sed treni
1847Ovo kokinon ne instruas
1848Paca silento, ke ne blovas vento
1852Pagas ne riĉulo, pagas kulpulo
1858Pano buŝon ne serĉas
1861Parenc' al parenco ne malhelpas intence
1871Pasero sperta ne bezonas averton
1874Pastro ŝafon ne prenas, ĝi hejmen revenas
1877Pecon detranĉitan al la pano ne regluu
1879Peke akirita ne estas profita
1883Pekon serĉi oni ne bezonas
1887Pendonto ne dronos
1896Per eraro ne praviĝas la faro
1898Per insulto kaj kolero ne klariĝas afero
1905Per mono, ne per mano punu vilaĝanon
1906Per oreloj, ne per okuloj, edzinon elektu
1912Per unu ŝtono oni du ĵetojn ne faras
1894Perdinta la kapon pri haroj ne ploras
1916Petolado sen mezuro ne kondukas al plezuro
1917Petolu, diboĉu, sed poste sorton ne riproĉu
1919Petron kruro doloras, Karolo ne lamas
1923Piedo ne atentis, kapo eksentis
1936Plej saĝa maljunulo ne estas tro saĝa
1943Plendoj stomakon ne plenigas
1973Pli bone ne fari, ol erari
1974Pli bone ne sali, ol sali tro multe
1987Pli facile estas ne iri, ol tro malfrue reiri
2012Plumo ne sentas, papero silentas
2016Por amiko intima ne ekzistas vojo malproksima
2022Por ebriulo ne ekzistas danĝero
2023Por fremda koro ne ekzistas esploro
2024Por gasto ne petita mankas kulero
2030Por li la muso ne estas sen felo
2036Por muŝon mortigi, oni pafilegon ne uzas
2039Por parolo delira ne ekzistas rediro
2040Por patrino ne ekzistas infano malbela
2045Por regna speso ne ekzistas forgeso
2049Por sperto kaj lerno ne sufiĉas eterno
2055Por virta orelo ne danĝeras vorto malbela
2063Post la batalo preĝo ne helpas
2072Postulo ne pretendas, rifuzo ne ofendas
2079Preĝu al la Eternulo, ne al Lia sanktulo
2083Pri dolĉa vorto ne fieru, maldolĉan ne koleru
2084Pri gustoj oni disputi ne devas
2086Pri kio amikoj sekretas, ili vian juĝon ne petas
2098Pro eraro ne praviĝas la faro
2110Pro multo da arboj li arbaron ne vidas
2121Pro vorta ludo li patron ne domaĝas
2099Profiton celu, sed aliajn ne pelu
2103Prokrastita ne estas perdita
2104Proksima kubuto, sed ne por la buŝo
2109Promeso ne satigas
2116Propra opinio ne estas leĝo por alia
2125Pura ĉielo fulmon ne timas
2129Rajdi sur ĉevalo oni ne lernas sen falo
2133Rapide iras la vortoj, sed ne rapide la faroj
2147Rezonado kaj filozofado panon ne donas
2148Ricevi grizan haron, ne vidinte altaron
2157Riĉigas ne enspezo, sed prudenta elspezo
2160Riĉulo kiel fajro proksime bruligas, malproksime ne varmigas
2165Rigardi kaj aspiri ne devigas akiri
2174Rostita kolombeto ne flugas al buŝeto
2183Saĝo abunda, sed ne profunda
2184Saĝo barbon ne atendas
2186Sako alenon ne tenas, ĝi baldaŭ elvenas
2187Sako malplena sin rekte ne tenas
2188Sako ne sonas, amiko ne konas
2197Sango ne silentas, sian sangon ĝi sentas
2200Sapo blankecon ne havas, tamen blanke ĝi lavas
2202Sata malsatan ne povas kompreni
2203Sata stomako ne lernas volonte
2206Sciencon oni ne mendas, klerecon oni ne vendas
2207Scion akiru, sed ne ĉion eldiru
2214Se brulas nenio, fumo ne iras
2216Se ĉiu speson donos, malriĉulo malsaton ne konos
2219Se Dio ne aranĝos, lupo vin ne manĝos
2220Se Dio ne volas, sanktulo ne helpos
2222Se edzino ordonas, domo ordon ne konas
2225Se ezoko piiĝis, gobio ne dormu
2229Se haroj ne mankus, oni kalvon ne havus
2231Se io venas al buŝo, buŝon ne fermu
2233Se junulo ne lernis, maljunulo ne scias
2235Se kalumnio ne brulas, ĝi almenaŭ makulas
2239Se la gasto estas amata, lia servanto ne restas malsata
2243Se la sorto vin batas, mokantoj ne mankas
2244Se la tempo forblovis, ni jam helpi ne povas; kio post ni aperos, ni de ĝi ne suferos
2248Se malsato turmentas, lupo timon ne sentas
2251Se mi scius, kion mi ne scias, ĉiuj saĝuloj min envius
2258Se ne estus "se" kaj "tamen", mi al ĉio dirus amen
2260Se ne la "se" malfeliĉa, mi estus nun homo plej riĉa
2262Se ne plaĉas la najbaro, ne plaĉas lia faro
2263Se ne venas per bona vorto, oni prenas per forto
2284Se okulo ne atentas, dorso eksentas
2285Se okulo ne vidas, koro ne avidas
2286Se okulo ne vidis, pagas la poŝo
2288Se Peĉjo ne semos, Petro ne rikoltos
2298Se unu ne venis, dek ne atendas
2299Se vendisto ne mensogas, li aĉetanton ne allogas
2304Se vi povas, profitu, sed aliajn ne incitu
2308Se vi senfine parolos, de ĝi la poto ne bolos
2310Se vi ŝafo fariĝos, lupoj ne mankos
2264Sen fajro ne brulas pajlo
2267Sen gutoj malgrandaj maro ne ekzistus
2271Sen laboro ne venas oro
2274Sen mensoga rekomendo ne iros la vendo
2275Sen mono en urbon ne iru
2277Sen ordo en afero ne ekzistas prospero
2281Sen regalo ne estas balo
2283Sen speso unua ne ekzistas la dua
2256Senditon oni aŭskultas ne aŭskultas, sed ne punas nek insultas
2265Senfara plendo ne estas defendo
2272Senlanigu, sed ne senfeligu
2273Senlanigu, sed ne senhaŭtigu
2279Senplumigi kokinon, ne vekante mastrinon
2292Servo al Dio vana ne restas
2293Servo ne petita ne estas merita
2338Sonorado al li venas, sed de kieli ne komprenas
2341Sorto ofte alsendas, kion oni ne atendas
2342Sperta mano ne restas sen pano
2344Spesmilo superflua poŝon ne ŝiras
2348Sprit' en tempo ne ĝusta estas tre malbongusta
2355Stomako ne estas spegulo: kion ĝi manĝis, ne vidas okulo
2359Sub seruro promesojn tenu, sed doninte ne reprenu
2360Sub tero sklavo kaj sinjoro ne diferencas per valoro
2366Sur ĉeval' de najbaro la ŝarĝo ne pezas
2373Suspekto pruvon ne egalas
2374Ŝafaro harmonia lupon ne timas
2376Ŝafo kalkulita ne estas savita
2377Ŝajnon ne fidu, juĝi ne rapidu
2383Ŝiru rozojn en somero, ĉar en vintro ili ne estas
2384Ŝiru rozojn en somero, ĉar en vintro ili ne estos
2386Ŝlosilo uzata ruston ne konas
2392Ŝtelisto ŝteliston evitas, ĉar li tie ne profitas
2393Ŝtelisto ŝteliston ne perfidas
2400Ŝuldo ne bruas, tamen dormon detruas
2401Ŝuldo ne makulas, sed pagon postulas
2402Ŝuldo ne rustiĝas, ŝuldo ne mortiĝas
2403Ŝuldon tempo ne kuracas
2408Tablon ornamas ne tuko, sed kuko
2411Tago tagon sekvas, sed ne similas
2415Tapiŝon ne deziris, maton akiris
2426Tie ĉi malbone, tie nebone
2462Tro alta postulo aĉetanton ne ŝarĝas
2465Tro da bono ne turmentas
2466Tro da enspezo ne estas tro da pezo
2472Tro forta ĵuro — la afero ne pura
2479Tro rapida akcelo ne kondukas al celo
2490Tuso kaj amo ne estas kaŝeblaj
2505Unu floro ne estas krono, unu monero ne estas mono
2507Unu hako kverkon ne faligas
2508Unu hirundo printempon ne alportas
2515Unu similas nulon, ne prezentas kalkulon
2517Unu soldato militon ne faras
2520Urson al mielo oni ne tiras per orelo
2521Urson evitu, duonpatrinon ne incitu
2522Urtikon frosto ne difektas
2525Valoras ne la vesto, valoras la enesto
2527Vane vi tentas, mi ne konsentos
2538Venkas ne forto, venkas la sorto
2539Venkiton oni ne batas
2545Ventro malsata orelon ne havas
2549Vero ne bezonas mediti nek spriti
2551Vespere ĝuu lunon, sed ne serĉu la sunon
2563Vi ne kredas, ne aŭskultu, sed min ne insultu
2556Via dekstra mano ne sciu, kion faras la maldekstra
2558Vian vivon ĝuu, sed fremdan ne detruu
2559Vidas okulo, sed mano ne trafas
2564Vin ne tuŝu la eraroj en fremdaj faroj
2575Virta virino straton ne konas
2578Vitro kaj feliĉo ne estas fortikaj
2594Vivi modere, ne tro interne nek tro ekstere
2598Vivo glate ne fluas, ĉiam batas kaj skuas
2604Vivu, progresu, sed lerni ne ĉesu
2609Vojon batitan herbo ne kovras
2610Volanta kruro ne laciĝas de kuro
2611Vole-nevole
2612Voli ne voli neniu malpermesas
2613Volo kaj deziro leĝojn ne konas
2615Volu-ne-voluelekto ne ekzistas
2621Vortoj sakon ne plenigas
2629Zorgu vian metion kaj ne miksu vin en alian