Proverboj: Vorto: De

De
43Al la buŝo de "oni" neniu povas ordoni
57Al posedanto de metio mankas nenio
68Amaso da mono kaj titolo de barono
69Ambaŭ floroj de samaj valoroj
73Amiko de amiko estas ankaŭ amiko
108Antaŭ mortigo de urso ne vendu ĝian felon
110Antaŭparolo liberigas de postparolo
126Atendu min antaŭ la domo de mia pranepo
128Atesto de matureco
129Atingi la vesperon de sia vivo
155Bato de frato estas sen kompato
156Bato de patrino ne longe doloras
175Bojas hundido, kiel ĝi aŭdas de hundoj
179Bona estas Romo, sed tro malproksima de nia domo
227Ĉio dependas de "se" kaj "kiam"
252Ĉiuj enterigitoj estas plenaj de meritoj
281Danĝera estas bovo antaŭe, ĉevalo malantaŭe, kaj malsaĝulo de ĉiuj flankoj
283De atendo kaj espero pereis multaj sur la tero
284De bona vorto lango ne doloras
285De edziĝo tro malfrua orfoj naskiĝas
286De elekto tro multa plej malbona rezulto
287De fremda dento ni doloron ne sentas
288De fremda groŝo ŝiriĝas la poŝo
289De guto post guto disfalas granito
290De kantado senpaga doloras la gorĝo
292De kiu la kulpo, por tiu la puno
299De l' koro spegulo estas la okulo
294De la buŝo ĝis la manoj estas granda interspaco
295De la manoj ĝis lipoj la sup' elverŝiĝis
296De la volo la ordono pli efikas ol bastono
297De legado sen atento ne riĉiĝas la prudento
298De lia vivo aranĝo estas trinko kaj manĝo
300De majesta ĝis ridinda estas nur unu paŝo
301De malbona ŝafo estas bona tufo
302De malgranda kandelo forbrulis granda kastelo
303De malriĉula manĝo ni guston ne scias
305De manĝo malriĉula ni guston ne scias
307De nehavanto reĝo nenion ricevos
309De parolo ĝis faro estas tre malproksime
310De peko kaj mizero estas plena la tero
311De plendo kaj ploro ne foriĝas doloro
312De pli da suko ne malboniĝas la kuko
314De rigardo tro alta malsaniĝas okulo
315De sama koloro, de sama valoro
316De semo putra venas frukto ne nutra
317De senpripensa rekomendo venas ploro kaj plendo
318De superfluo malboniĝas la ĝuo
319De ŝafo senlana lanero taŭgas
320De tro da pano venas malsano
321De tro multa scio krevas la kranio
323De unu bovo oni du felojn ne deŝiras
324De unu bovo oni du felojn ne ŝiras
325De vorto ĝentila ne doloras la lango
332De zorgoj, ne de jaroj, blankiĝas la haroj
291Dek fojojn mezuru, unu fojon detranĉu
306Demeti de si la antikvan Adamon
313Depost tempo nememorebla
322Detruita ĝis la fundo de l' fundamento
326Deziri al iu amason da mono kaj titolon de barono
335Difekton de naturo ne kovros veluro
371Donado de almozoj neniam malriĉigas
372Doni al iu la baton de morto
375Doni lecionon de moroj
393Du mortojn vi ne havos, de unu vi vin ne savos
407 kvar piedoj de ĉevalo ĝin ne savas de falo
428Edziĝo najbara garantias de eraro
470El sama tero devenas, saman sukon entenas
449Elektu edzinon laŭ deveno kaj ne laŭ mieno
468Elpeli iun el la mondo de la vivuloj
492En ĉiu transloĝiĝo estas parto de ruiniĝo
493En dom' de pendigito pri ŝnuro ne parolu
506En la tago de la sankta Neniamo
512En nomo de l' ĉielo, sed pro bono de l' felo
547Esti sub la ŝuo (de sia edzino)
551Estu sinjoro de via vorto
589Fianĉon de l' sorto difinitan forpelos nenia malhelpo
609For de l' okuloj, for de la koro
613Foresto de ofendo estas plej bona defendo
622Formeti la aferon en la keston de forgeso
683Ĝi estas ankoraŭ vortoj de orakolo
694Ĝi glitas de li kiel pizo de muro
695Ĝi havas ankoraŭ signon de demando
707Hakado de ligno donas lignerojn
805Ĵuri per la barbo de l' profeto
816Kapricoj de grandsinjoroj kaj multego da kreditoroj
819Kara estas dono en minuto de bezono
871Kie estas harmonio, estas beno de Dio
956Kiso antaŭ amaso estas kiso de Judaso
1022Kiu komencis kuiri, ne forkuru de l' fajro
1139Komenci de Adamo
1159Konservas karbo la strukturon de l' arbo
1192Kontraŭ volo de Dio helpos nenio
1198Kovri la buŝon de sia konscienco
1225Kurbiĝu hoko laŭ postuloj de l' loko
1226Kuri de sia propra korpo
1282La "tuj" de sinjoroj estas multe da horoj
1236La afero ne staras sur pinto de ponto
1255La lango de virino estas ŝia glavo
1285Laŭ ĉiuj leĝoj de la arto
1289Laŭ la agoj de l' homo estas lia nomo
1286Laŭdu belecon de l' maro, sed ĉe rando de arbaro
1313Li atendas kaj plendas kaj denove atendas
1322Li esploris iom la fundon de la glaso
1325Li estas en klopodoj de l' kapo ĝis piedoj
1330Li estas la portreto de sia patro
1331Li estas portreto de sia patro
1332Li estas preskaŭ mia frato: nepo de kuzo de onklo de konato
1371Li ne estas el la regimento de timuloj
1373Li ne havas kapon de ministro
1389Li ŝtelas de najbaro, por doni al altaro
1396Li vidas nur ĝis la pinto de sia nazo
1308Lia animo forkuris en la pinton de la piedo
1380Lipharo de grandsinjoro, sed koro de leporo
1401Loĝi en la fino de la mondo
1403Longa konsidero savas de sufero
1406Ludi kun iu ludon de pugnoj
1418Malamanto de faro estas amanto de kalendaro
1467Malsaĝo estas najbaro de mizero
1469Malsaĝulo de ĉiuj flankoj
1493Manko de oro ne estas malhonoro
1504Matena horo estas plena de oro
1557Mono odoron ne havas, sian devenon ne diras
1567Morgaŭ estas la amata tago de mallaboruloj
1592Ne atingos krio ĝis la trono de Dio
1600Ne bezonas la kapo konsilon de kruroj
1652Ne falas frukto malproksime de l' arbo
1703Ne moku mizeron de alia, ĉar baldaŭ venos via
1740Ne spiciĝas manĝo de mastrina beleco
1755Ne valoras la akiro la penon de l' deziro
1756Ne valoras la faro la koston de l' preparo
1712Nenia peno nek provo donos lakton de bovo
1737Nesciado de leĝo neniun pravigas
1764Nevo de papo facile fariĝas kardinalo
1796Ofte ĉapo de kampulo kovras kapon de saĝulo
1797Ofte de kaŭzo senenhava venas efiko plej grava
1808Okulo de mastro pli ol beno de pastro
1855Pago de ŝuldanto estas bona en ĉiu kvanto
1875Pastro vivas de preĝoj, advokato de leĝoj
1877Pecon detranĉitan al la pano ne regluu
1881Peko kaj eraro estas ecoj de l' homaro
1885Peli tagojn sen afero de mateno al vespero
1914Peto de barono estas ordono
1930Plej danĝera malsano estas manko de saĝo
1937Plena estas la infero de promesitaj aferoj
1953Pli bona — estas malamiko de bona
1975Plibono estas malamiko de bono
2014Popola kutimo havas valoron de leĝo
2018Por ĉiu ago venas la tempo de pago
2019Por ĉiu ago venos tempo de pago
2029Por la mono pastra preĝo, por la mono romp' de leĝo
2066Post la fino de l' batalo estas multe da kuraĝuloj
2127Putrado de fiŝo komenciĝas de l' kapo
2155Riĉeco estas frato de fiereco
2172Rol' de virinobona mastrino
2177Saĝa estas la frato post ricevo de l' bato
2178Saĝa estas la hundo post ricevo de l' vundo
2237Se la arbo falis, ĉiu branĉon derompas
2244Se la tempo forblovis, ni jam helpi ne povas; kio post ni aperos, ni de ĝi ne suferos
2308Se vi senfine parolos, de ĝi la poto ne bolos
2270Senlaboreco estas patrino de ĉiuj malvirtoj
2338Sonorado al li venas, sed de kieli ne komprenas
2363Sukcesa venkanto de pordoj malfermitaj
2366Sur ĉeval' de najbaro la ŝarĝo ne pezas
2379Ŝatu amikon laŭ la dato de akiro
2395Ŝtono de falpuŝiĝo
2455Tra vitro de teruro pligrandiĝas la mezuro
2441Trafi de Scilo al Ĥaribdo
2457Treni sian vivon de mizero al mizero
2475Tro longa atendo ĝis fino de l' vendo
2488Truon de l' honoro flikos neniu tajloro
2526Valoron de objekto ni ekkonas post difekto
2546Vera kiel vorto de profeto
2581Vivi de estontaj enspezoj
2582Vivi de ŝparita kaso
2587Vivi kiel ĉe la brusto de Dio
2593Vivi laŭ postuloj de la ĝustaj kalkuloj
2595Vivi per sistemo de "el mano al buŝo"
2605Vivu stomako laŭ stato de l' sako
2607Vizaĝo de Katono, sed virto de fripono
2608Vizaĝo sen kulpo, sed koro de vulpo
2610Volanta kruro ne laciĝas de kuro
vidu