Proverboj: Vorto: Li

Li
3Agrabla estas gasto, se ne longe li restas
17Al ĉiu frato lian parton
18Al ĉiu konvenas, kio al li apartenas
21Al ĉiu sinjoro estu lia honoro
47Al li ne mankas defendo kontraŭ ofendo
61Al sklavo mon' ne estas savo, li ĉiam restas sklavo
120Atakis lin horo malsaĝa
123Atendis, atendis, ĝis lin ĉerko etendis
157Batu malbonulon, li vin flatoskisu, li vin batos
228Ĉio estas por li kiel polvero sur la tero
257Ĉiu "li" havas sian "ŝi"
251Ĉiu iras, kiel saĝ' al li diras
258Ĉiu manĝas, kiel li aranĝas
268Ĉiu provas, kion li povas
270Ĉiu sin direktas, kiel la kap' al li diktas
271Ĉiu sin gvidas, kiel li vidas
298De lia vivo aranĝo estas trinko kaj manĝo
334Diablo ŝercon ne komprenas, vokite li venas
349Dio ne perfidas, se homo lin fidas
356Dio puni deziras, li la saĝon fortiras
377Donu al krudulo plezuron, li ne scios mezuron
378Donu fingron al avidulo, li tutan manon postulas
461El la sama buŝo li blovas varmon kaj malvarmon
462El lia mano ĉiu monero elglitas
469El post la arbo li estas bravulo
497En fremda tegmento li flikas truon kaj en propra ne vidas la fluon
520En sia angulo li estas bravulo
521En sia dometo li estas atleto
2631Forigu lin!
642Frosto lin atakis
677Ĝi ne tuŝas lian orelon
678Ĝi estas akvo al lia muelilo
679Ĝi estas al li tre bonvena
694Ĝi glitas de li kiel pizo de muro
697Ĝi iris al li preter la buŝon
704Ĝi tuŝas lin, kiel akvo anseron
778Juĝanto decidas, kiel li vidas
817Kaptu lin kiel forflugintan venton
834Kia estas la homo, tia estas lia nomo
840Kia la homo, tia lia nomo
853Kiam pasanto jam trinkis, li la puton insultas
870Kie diablo ne povas, tien virinon li ŝovas
879Kiel li meritis, tiel li profitis
923Kio mem ne venas, li per la dentoj ĝin prenas
967Kiu aŭskultas, kie li ne devas, tiu aŭdas, kion li ne revas
979Kiu ĉion senpripense parolas, aŭdos tion, kion li ne volas
1028Kiu laboras kaj deziras, tiu akiraskiu mem ne penas, nenio al li venas
1033Kiu lin tuŝas, tiu lin sentas
1056Kiu ne akiras, kiam li povas, tiu poste deziras, sed jam ne retrovas
1095Kiu saĝon ne havas, Dio lin savas
1100Kiu sian langon katenas, Dio lin benas
1146Komercisto estas ĉasisto, li rigardas, kiu sin ne gardas
1162Konsoliĝas mizerulo, se li estas ne sola
1221Kuraĝe li staras, kiam muro lin baras
1254La konscienco lin ne turmentas
1263La mano lin jukas
1241Laboro homon nutras, sen laboro li putras
1289Laŭ la agoj de l' homo estas lia nomo
1313Li atendas kaj plendas kaj denove atendas
1314Li atendas, ke la okazo venu al lia nazo
1316Li bruligis al si la lipharojn
1317Li dentojn prunti ne bezonas
1318Li diris adiaŭ al la mondo surtera
1319Li donas peceton da pano kaj bategon per mano
1320Li el sablo vipojn tordas
1321Li ekscitiĝas kiel bolanta lakto
1322Li esploris iom la fundon de la glaso
1323Li estas bravulo en sia angulo
1324Li estas en acida humoro
1325Li estas en klopodoj de l' kapo ĝis piedoj
1326Li estas flamema kiel rezina ligno
1327Li estas frotita kaj polurita
1328Li estas homo sperta kaj lerta
1329Li estas kompetenta, kiel besto pri arĝento
1330Li estas la portreto de sia patro
1331Li estas portreto de sia patro
1332Li estas preskaŭ mia frato: nepo de kuzo de onklo de konato
1333Li estas sia propra mastrino
1334Li estas vera hidrargo
1335Li faras princan promeson, sed ne havas speson
1336Li faris sian lastan translokiĝon
1337Li foriris kun longa nazo
1338Li forpelis siajn piedojn
1340Li havas ankoraŭ la lakton sur la lipoj
1341Li havas ankoraŭ printempon en kapo
1342Li havas cerbon ne tro potencan
1343Li havas ĉiun horon alian moron
1344Li havas dentojn ne por parado
1345Li havas en la cerbo tro multe da herbo
1346Li havas la kapon fortike sur la kolo
1347Li havas la kapon sur ĝusta loko
1348Li havas la kapon sur la ĝusta loko
1349Li havas muŝon en la kapo
1350Li havas nek ĉelon, nek kelon
1351Li havas pli da mono ol da bezono
1352Li havas pli da mono, ol li povas kalkuli
1353Li havas pli da ŝuldoj en la urbo, ol da haroj en la barbo
1354Li havas siajn kapricojn
1355Li havas truon en la manplato
1356Li havis viandon, mi havis nur ostonli havis la ĝuon, mi pagis la koston
1357Li jam estas trans montoj kaj maro
1358Li jam faras la lastan spiron
1359Li ĵus elrampis el la ova ŝelo
1360Li komprenas predikon, kiel bovo muzikon
1361Li kuraĝon kolekti ne bezonas
1362Li loĝas tie, kien birdo ne flugas
1363Li mem estas patrono por sia persono
1364Li mensogas maŝine
1365Li mensogas tiel, ke la muroj krakas
1366Li minacas per fingro en la poŝo
1367Li ne elpensis la filozofian ŝtonon
1368Li ne elrampis ankoraŭ el la vindoj
1369Li ne enlasas puŝon en sian buŝon
1370Li ne estas el la grandaj saĝuloj
1371Li ne estas el la regimento de timuloj
1372Li ne frapis al si ankoraŭ la kornojn
1373Li ne havas kapon de ministro
1375Li ne toleras muŝon sur la muro
1374Li neniam venkis la alfabeton
1377Li pafis sin for
1378Li parolas sen senco kaj sen interligo
1379Li pasis akvon kaj fajron kaj marĉojn kaj marojn
1381Li prenos kaj benos
1382Li pulvon ne elpensis
1383Li ripozu trankvile!
1384Li saltas gracie, kiel urso ebria
1385Li salutas profunde kaj mordas hunde
1386Li scias, kie la kankroj pasigas la vintron
1387Li serĉas la venton sur la kampo
1388Li sidas en ŝuldoj ĝis super la ŝultroj
1389Li ŝtelas de najbaro, por doni al altaro
1390Li ŝvitas ankoraŭ super la alfabeto
1391Li taŭgas nek por studo, nek por ludo
1392Li tenas la nazon supren
1393Li trafis el sub pluvo en riveron
1394Li tremas kiel aŭtuna folio
1396Li vidas nur ĝis la pinto de sia nazo
1397Li vivas en ĝuo kaj bruo
1398Li vivas sur la tero kiel en infero
1399Li vorton en la poŝo ne serĉas
1400Li zorgas pri ĝi kiel pri neĝo pasintjara
1308Lia animo forkuris en la pinton de la piedo
1309Lia cerbo iris promeni
1310Liaj dentoj povas festi sabaton
1311Liaj dentoj povas forgesi sian metion
1312Liaj flugiloj paraliziĝis
1315Liberulo iras, kien li deziras
1376Lin tuŝas nek admono, nek ordono
1405Longe ŝtelas ŝtelisto, tamen fine li pendos
1412Lupo kaptas, sed li ankaŭ enfalas
1474Malsaĝulo kiel tamburokiu pasas, lin batas
1491Mankas klapo en lia kapo
1492Mankis al Petro klopodoj, li aĉetis al si domon
1508Melku bovon senfine, li lakton ne donos
1531Mi lin liberigis, li min saĝigis
1643Ne el unu forno li manĝis jam panon
1678Ne kaŝiĝas lia lango malantaŭ la vango
1751Ne unu fajron li pasis, ne unu hundo lin ĉasis
1752Ne unu hundo lin mordis, ne unu vento lin tordis
1765Ne voku diablon, ĉar li povas aperi
1718Neniu scias, kio morgaŭ lin trafos
1719Neniu vidas, kio lin insidas
1793Nutru lupon plej sate, li ĉiam serĉas arbaron
1820Oni ekkonas bovon per la vido kaj malsaĝulon per lia rido
1828Oni lin konas, kiel blankan lupon
2634Oni lin konas, kiel makulharan hundon
2635Oni lin konas, kiel malbonan moneron
1849Paco al lia cindro!
1909Per paroloj li bruas, tutan urbon detruas
2030Por li la muso ne estas sen felo
2043Por pendigi ŝteliston, antaŭe lin kaptu
2074Prave li ricevas
2079Preĝu al la Eternulo, ne al Lia sanktulo
2110Pro multo da arboj li arbaron ne vidas
2121Pro vorta ludo li patron ne domaĝas
2181Saĝa scias, kion li dirasmalsaĝa diras, kion li scias
2212Se amiko petas, li neniam ripetas
2239Se la gasto estas amata, lia servanto ne restas malsata
2240Se la gasto meritas, lia hundo profitas
2247Se malriĉulo sukcesas, li ĉiujn forgesas
2262Se ne plaĉas la najbaro, ne plaĉas lia faro
2299Se vendisto ne mensogas, li aĉetanton ne allogas
2302Se vi krudulon iom karesos, li al si ĉion permesos
2303Se vi krudulon salutos, li vin tutan englutos
2257Sendito nur portas; kion oni ordonis, li raportas
2338Sonorado al li venas, sed de kieli ne komprenas
2371Sur lia nuko sidas pli ol peruko
2392Ŝtelisto ŝteliston evitas, ĉar li tie ne profitas
2434Tio ĉi estas laŭ lia gusto
2435Tio estas lia amata ĉevaleto
2492Tute ĝuste laŭ lia gusto
2543Vento al li ekflugis sub la haŭto
2565Vi povas haki lignon sur lia kapo
vidu