Proverboj: Vorto: ~Iĝ/

~Iĝ/
52Al mono kaj forto humiliĝas la sorto
87Amo pli kora, disiĝo pli dolora
111Antaŭ tima okulo potenciĝas kulo
125Atendi sur tero, ĝis sekiĝos la rivero
214Ĉe la tagiĝo
224Ĉe vulpoj ĉiam naskiĝas nur vulpoj
219Ĉesis esti vino, sed vinagro ne fariĝis
285De edziĝo tro malfrua orfoj naskiĝas
288De fremda groŝo ŝiriĝas la poŝo
295De la manoj ĝis lipoj la sup' elverŝiĝis
297De legado sen atento ne riĉiĝas la prudento
311De plendo kaj ploro ne foriĝas doloro
312De pli da suko ne malboniĝas la kuko
314De rigardo tro alta malsaniĝas okulo
318De superfluo malboniĝas la ĝuo
332De zorgoj, ne de jaroj, blankiĝas la haroj
399 ĉe kokino troviĝas propra inklino
401 en Parizo herbo ne fariĝas cerbo
406 kontraŭ pastra prediko troviĝas kritiko
420 por pomo putranta troviĝas amanto
422 sur la suno troviĝas makuloj
424 ŝtono verdiĝas, se ĝi longe ne moviĝas
427Edziĝo laŭ koro, laŭ la kvanto da oro
428Edziĝo najbara garantias de eraro
429Edziĝo pro amo flamanta al la sako sonanta
430Edziĝo tro momenta estas longapenta
457El la faraĉo fariĝis kaĉo
463El malgrandaj akveroj fariĝas grandaj riveroj
467El multaj milonoj fariĝas milionoj
448Elektadis sen fino, edziĝis kun porkino
491En ĉiu objekto troviĝas difekto
492En ĉiu transloĝiĝo estas parto de ruiniĝo
498En infano vidiĝas, kia homo fariĝos
502En kompanio morto faciliĝas
480Enbatiĝi
513Enpakiĝu kaj foriĝu
570Farita ne refariĝos
580Feliĉo leĝon ne obeas, subite naskiĝas, subite pereas
587Fianĉiĝispor ĉiam ligiĝis
588Fianĉiĝo ne estas edziĝo
604Flamema kiel ligno rezina
643Frue leviĝu kaj frue edziĝu
652Gasto kiel fiŝo baldaŭ fariĝas malfreŝa
672Groŝo ŝparita neniam perdiĝas
693Ĝi fariĝis por mi osto en la gorĝo
701Ĝis la edziĝo ĝi resaniĝos
702Ĝis la edziĝo venos resaniĝo
758Insulto ne algluiĝas
765Inter la mano ĝis la buŝo ofte disverŝiĝas la supo
780Juĝo komencita paciĝon ne malhelpas
813Kapo malsaĝa ne griziĝas nek kalviĝas
857Kia naskiĝis, tia grandiĝis
844Kiam filino edziniĝis, multaj fianĉoj troviĝas
845Kiam filino edziniĝis, multaj fianĉoj troviĝis
847Kiam fratoj batalas, fremdulo ne eniĝu
875Kie fumo leviĝas, tie fajro troviĝas
884Kie lumo ekzistas, ankaŭ ombro troviĝas
885Kie maldike, tie rompiĝas
912Kio fariĝis, jam ne refariĝos
914Kio komenciĝis, tio ankaŭ finiĝos
955Kio vendiĝas kaŝite, vendiĝas plej profite
989Kiu edziĝas, tiu ŝanĝiĝas
997Kiu frue leviĝas, facile riĉiĝas
1031Kiu leviĝis fiere, baldaŭ falos al tero
1035Kiu lupo naskiĝis, vulpo ne fariĝos
1055Kiu naskiĝis sciuro, ne fariĝos vulturo
1090Kiu riĉiĝas, tiu fieriĝas
1140Komenciĝis mizero, ĝi venas per pordo kaj fenestroj
1141Komenciĝis proceso, mono fluas sen ĉeso
1153Koniĝas birdo laŭ flugo kaj homo laŭ ago
1154Koniĝas majstro laŭ sia verko
1162Konsoliĝas mizerulo, se li estas ne sola
1166Konsumi sian grenon antaŭ ĝia maturiĝo
1195Koro pleniĝaslango moviĝas
1211Kun kiu vi kuniĝas, tia vi fariĝas
1224Kurbadi kiel diablo en akvo benita
1225Kurbiĝu hoko laŭ postuloj de l' loko
1230Kvitiĝas servo per reservo
1247La enigmo simple solviĝas
1251La haroj disstariĝas
1252La haroj streĉiĝas
1276Larmo virina baldaŭ sekiĝas
1292Lavu tutan jaron, negro ne blankiĝos
1307Leviĝu kun la suno, edziĝu dum juna
1321Li ekscitiĝas kiel bolanta lakto
1326Li estas flamema kiel rezina ligno
1336Li faris sian lastan translokiĝon
1312Liaj flugiloj paraliziĝis
1339Ligno fendita facile flamiĝas
1404Longe ĉerpas la kruĉo, ĝis ĝi fine rompiĝas
1410Lumo fariĝos, kulpulo troviĝos
1432Malfeliĉo kaj peko leviĝas sen veko
1449Malpaco pro limo fariĝas kutimo, malpaco pro kredo fariĝas heredo
1476Malsaĝulo ne griziĝas nek senhariĝas
1561Monto gravediĝis, muso naskiĝis
1565Montru moneron, ĉio fariĝos
1573Multaj svatiĝas, feliĉulo edziĝas
1584Muso satiĝis, faruno malboniĝis
1587Naskiĝas fianĉino por sia fianĉo
1588Naskiĝu, edziĝu kaj mortuĉiam monon alportu
1608Ne ĉiam per aĝo mezuriĝas la saĝo
1616Ne ĉiu fianĉiĝas, kiu svatiĝas
1678Ne kaŝiĝas lia lango malantaŭ la vango
1695Ne laciĝos mano, ne fariĝos pano
1696Ne laciĝu viaj manoj pri fremdaj infanoj
1707Ne naskiĝu riĉa, naskiĝu feliĉa
1740Ne spiciĝas manĝo de mastrina beleco
1708Nenia ago fariĝas sen pago
1764Nevo de papo facile fariĝas kardinalo
1788Nun finiĝas mia klereco
1896Per eraro ne praviĝas la faro
1898Per insulto kaj kolero ne klariĝas afero
1903Per mezuro kaj peso akiriĝas sukceso
1904Per mono silento fariĝas elokvento
1911Per tro multa varto malboniĝas la farto
1890Perdiĝas per pruntedono amiko kaj mono
1931Plej facile promeso rimiĝas kun forgeso
1944Plenumiĝis la tasko per granda fiasko
1970Pli bone fleksiĝi, ol rompiĝi
2056Post alkutimiĝo doloras disiĝo
2064Post la falo oni fariĝas singarda
2067Post mia malapero renversiĝu la tero
2098Pro eraro ne praviĝas la faro
2102Pro karta preno perdiĝis bieno
2122Pro vorta piko ofte perdiĝas amiko
2127Putrado de fiŝo komenciĝas de l' kapo
2141Renkontiĝis la kato kun sentima rato
2223Se elsaltas la okazo, ĝi rompiĝas kiel vazo
2225Se ezoko piiĝis, gobio ne dormu
2228Se gut' al guto aliĝas, maro fariĝas
2241Se la kaliko tro pleniĝas, la vino elverŝiĝas
2245Se lipo dikiĝas, ventro maldikiĝas
2295Se sako tro pleniĝas, ĝi baldaŭ disŝiriĝas
2306Se vi pri ĉio informiĝos, vi baldaŭ maljuniĝos
2310Se vi ŝafo fariĝos, lupoj ne mankos
2350Stariĝi obstine
2356Streĉiĝi el la haŭto
2365Sur arbon kliniĝintan saltas la kaproj
2382Ŝiriĝis fadeno sur la bobeno
2394Ŝtelu malproksime, edziĝu proksime
2395Ŝtono de falpuŝiĝo
2402Ŝuldo ne rustiĝas, ŝuldo ne mortiĝas
2455Tra vitro de teruro pligrandiĝas la mezuro
2478Tro nutrata kapro fariĝas kiel apro
2480Tro rapida edziĝoporĉiama kateniĝo
2483Tro rapida riĉiĝo diablon ĝojigas
2486Troviĝas bonaj homoj en la mondo
2489Turnadi kiel serpento
2534Venas rido post minaco, kaj paciĝo post malpaco
2547Vera opinio montriĝas en ebrio
2571Virino eliĝis, kaleŝo senpeziĝis
2610Volanta kruro ne laciĝas de kuro
vidu