Proverboj: Vorto: Iu

Iu
58Alpremi iun al muro
205Butonumi iun malvaste
237Ĉirkaŭflatadi kaj ĉirkaŭflirtadi iun
276Danci antaŭ iu sur piedoj kaj manoj
326Deziri al iu amason da mono kaj titolon de barono
327Deziri al iu ĉion bonan
358Diri al iu nudan veron
367Dolĉe ŝmiri al iu la lipojn
372Doni al iu la baton de morto
468Elpeli iun el la mondo de la vivuloj
472Elverŝi sur iun sian koleron
516Enpremi iun en funelon
538Esti bone enskribita ĉe iu
563Fari al iu bonan lavon
564Fari al iu predikon pri moroj
565Fari al iu ursan kareson
567Fari el iu arkon
710Havi ĉe iu krediton kaj meriton
823Karesi al iu la barbon
1406Ludi kun iu ludon de pugnoj
1447Malkovri antaŭ iu sian koron
1601Nebuligi al iu la okulojn
1842Ordigi al iu la kapon
1857Palpi al iu la pulson
1924Piki al iu la vundan lokon
2081Preni iun sur la dentojn
2352Stari por iu kiel muro kaj turo
2414Tani al iu la haŭton
2423Teni iun per fera mano
2589Vivi kun iu en fido kaj konfido
2590Vivi kun iu en intima amikeco
2591Vivi kun iu kiel hundo kun kato
vidu