Proverboj: Vorto: Pri

Pri
217Ĉe plej granda fido memoru pri perfido
242Ĉiu besto zorgas pri sia nesto
317De senpripensa rekomendo venas ploro kaj plendo
357Dio scias bone pri niaj bezonoj
366Disputu pri ĉio, sed sen garantio
493En dom' de pendigito pri ŝnuro ne parolu
564Fari al iu predikon pri moroj
599Fiŝo scias pri naĝo ankaŭ sen via saĝo
685Ĝi estas malpaco pri la reĝa palaco
761Inter generaloj parolu pri bataloj
806Kaldrono ridas pri poto kaj mem estas kota
809Kapo estas por tio, ke ĝi zorgu pri ĉio
904Kio doloras, pri tio ni ploras
937Kion mi ne sentas, pri tio mi silentas
947Kion vi pripenas, tio al vi venas
979Kiu ĉion senpripense parolas, aŭdos tion, kion li ne volas
1082Kiu por ĉiuj laboras, pri si mem ne memoras
1084Kiu pri ŝtelo silentas, tiu ŝtelon konsentas
1128Klopodi pri ĉies favoro estas pleje malsaĝa laboro
1329Li estas kompetenta, kiel besto pri arĝento
1400Li zorgas pri ĝi kiel pri neĝo pasintjara
1509Memori pri mezuro en laboro kaj plezuro
1527Mi havas pri tio nek scion nek supozon
1666Ne hontu penti pri faro, hontu persisti en eraro
1673Ne juĝu pri afero laŭ ĝia ekstero
1694Ne kvanto, sed kvalito decidas pri merito
1696Ne laciĝu viaj manoj pri fremdaj infanoj
1734Ne rezonu pri tio, kio estas ekster via metio
1768Ne zorgu pri tio, kio estas ekster via scio
1836Oni priŝtelas ne riĉulon, sed sengardulon
1867Parolo anĝela, sed penso pri ŝtelo
1894Perdinta la kapon pri haroj ne ploras
2010Pli zorgas unu patrino pri dek infanoj, ol dek infanoj pri unu patrino
2083Pri dolĉa vorto ne fieru, maldolĉan ne koleru
2084Pri gustoj oni disputi ne devas
2085Pri havo najbara oni estas malavara
2086Pri kio amikoj sekretas, ili vian juĝon ne petas
2087Pri kio estas la afero?
2089Pri la lupo rakonto, kaj la lupo renkonte
2091Pri la ŝtrumpa truo scias nur la ŝuo
2088Pri laboroj maldiligenta, pri festoj plej kompetenta
2090Pri lando malproksima estas bone mensogi
2092Pri nenio oni povas ĵuri
2095Pri propra afero neniu juĝas libere
2096Pri tio jam ĉiuj paseroj babilas
2094Pripensu malrapide kaj agu decide
2132Rano en palaco sopiras pri marĉo
2136Raporti pri ĉiuj cirkonstancoj kaj nuancoj
2154Riĉa zorgas pri ĉampano, malriĉa pri pano
2162Ridas blindulo pri lamulo
2170Ripetata parolo pri la sama titolo
2306Se vi pri ĉio informiĝos, vi baldaŭ maljuniĝos
2354Stomako malsata nur pri pano meditas
2438Tondro kampulon memorigas pri Dio
2628Zorgu pri vi, kaj nenion pli
vidu