Proverboj: Vorto: Al

Al
8Akvo kaj pano servas al sano
13Al amiko nova ne fidu sen provo
14Al bona ĉasisto iras mem la besto
15Al ĉevalo donacita oni buŝon ne esploras
16Al ĉiu besto plaĉas ĝia nesto
17Al ĉiu frato lian parton
18Al ĉiu konvenas, kio al li apartenas
19Al ĉiu sanktulo apartan kandelon
20Al ĉiu sia propra estas ĉarma kaj kara
21Al ĉiu sinjoro estu lia honoro
22Al Dio plaĉu, sed sur diablon ne kraĉu
23Al Dio servu, diablon rezervu
24Al du sinjoroj samtempe oni servi ne povas
25Al farun' malbonspeca ne helpos la spico
26Al feliĉulo koko donas ovojn
27Al fiŝ' kuirita jam akvo ne helpos
28Al glacio printempa kaj al amiko tro nova ne fidu
29Al grandaj sinjoroj grandaj honoroj
30Al hundo bastonoal hom' leciono
38Al kavo senfunda ŝtopado ne helpas
39Al kokino la ovo lecionojn ne donu
40Al koro penetro per okula fenestro
41Al kuko kaj kaso ĉiam venas amaso
42Al la afero!
43Al la buŝo de "oni" neniu povas ordoni
44Al la fiŝo ne instruu naĝarton
45Al la malamik' en kuro faru ponton kun plezuro
46Al la papero ne mankas tolero
47Al li ne mankas defendo kontraŭ ofendo
48Al loko dolora ni manon etendas, al loko ĉarma okulojn ni sendas
49Al malriĉulo infanoj ne mankas
50Al malriĉulo ovo kiel al riĉulo bovo
51Al malsaĝulo ne helpas admono, nur bastono
52Al mono kaj forto humiliĝas la sorto
55Al pec' pecon algluas, kiu neston konstruas
56Al porko Dio kornojn ne donas
57Al posedanto de metio mankas nenio
59Al promeso oni ne kredaskredu, kiu posedas
60Al protekto kaj forto helpas la sorto
61Al sklavo mon' ne estas savo, li ĉiam restas sklavo
63Al tiu ĉio cedas, kiu monon posedas
64Al venko rajto venas, se ĝin forto subtenas
65Al vi ne plaĉis sitelo, laboru per martelo
66Al vi oni predikas, kaj nin oni pikas
58Alpremi iun al muro
92Animo al paradizo deziras, sed pekoj retiras
94Ankaŭ al ni la suno eklumos
93Ankaŭ al nia nesto venos iam la festo
101Ankoraŭ multe vi kuros, ĝis vi alkuros
103Ankoraŭ neniu plaĉis al ĉiu
141Azen' al azeno riproĉas malsaĝon
188Bona vino al la fino
191Bone tiu sidas, al kiu la sorto ridas
202Bruligi al si la lipharojn
251Ĉiu iras, kiel saĝ' al li diras
254Ĉiu klopodu nur en sia metio, tiam al la urbo mankos nenio
259Ĉiu mano al si altiras
270Ĉiu sin direktas, kiel la kap' al li diktas
263Ĉiun demandu, sed mem al vi komandu
282Danĝero sieĝas, al Dio ni preĝas; danĝero ĉesas, ni Dion forgesas
326Deziri al iu amason da mono kaj titolon de barono
327Deziri al iu ĉion bonan
336Dio al vi donis, por ke vi povu doni
358Diri al iu nudan veron
363Disputoj kondukas al malpaco
367Dolĉe ŝmiri al iu la lipojn
372Doni al iu la baton de morto
377Donu al krudulo plezuron, li ne scios mezuron
378Donu fingron al avidulo, li tutan manon postulas
397 bagatelo povas servi al celo
413 per dolĉa kuko vi min ne allogos
416 plej granda malbono al bono kondukas
429Edziĝo pro amo flamanta al la sako sonanta
445El aero al tero
460El la poŝo al la buŝo
466Elmetu mielon, muŝoj alflugos
514En plej alta mizero al Dio esperu
479Enbati al si en la kapon
531Espero kaj pacienco kondukas al potenco
546Estis la tempo, ni ne komprenispasis la tempo, la saĝ' al ni venis
559Famo kredon allogas, sed tre ofte mensogas
562Faras rabon kaj ŝtelon, por oferi al Dio kandelon
563Fari al iu bonan lavon
564Fari al iu predikon pri moroj
565Fari al iu ursan kareson
590Fidanta al vorto atendas ĝis morto
631Fremda doloro ne kondukas al ploro
678Ĝi estas akvo al lia muelilo
679Ĝi estas al li tre bonvena
692Ĝi estu por vi al sano!
696Ĝi helpos kiel hirud' al mortinto
697Ĝi iris al li preter la buŝon
698Ĝi jam staras al mi en la gorĝo
723Hodiaŭ al mi, morgaŭ al vi
758Insulto ne algluiĝas
796Ju pli la infanoj bezonas, des pli Dio al vi donas
798Ju pli oni babilas, des pli oni al si malutilas
821Karakteron al kanto donas la tono
823Karesi al iu la barbon
901Kio al mi sonis, tion mi resonas
902Kio al unu donas forton, al alia donas morton
900Kio aliloke promenos, al ni ankaŭ ĝi venos
913Kio iras el koro, venas al koro
915Kio konvenas al sciuro, ne konvenas al vulturo
931Kion jaroj ne donis, ofte minuto alportas
947Kion vi pripenas, tio al vi venas
975Kiu cedas al sia infano, ĝin pereigas per propra mano
992Kiu flatas al ĉiu, plaĉas al neniu
995Kiu frapas, al tiu oni malfermas
1026Kiu kuraĝe aliras, facile akiras
1028Kiu laboras kaj deziras, tiu akiraskiu mem ne penas, nenio al li venas
1031Kiu leviĝis fiere, baldaŭ falos al tero
1038Kiu manĝon al mi donas, tiu al mi ordonas
1048Kiu multe babilas, al si mem malutilas
1099Kiu servas al ĉiu, al si mem malutilas
1103Kiu speson ne tenas, tiu al spesmilo ne venas
1104Kiu supren kraĉon ĵetas, sian barbon al ĝi submetas
1070Kiun feliĉo subtenas, al tiu mem ĉio venas
1071Kiun la sorto karesas, al tiu ĉio sukcesas
1197Korvo al korvo okulon ne pikas
1277La sama afero, sed kun la kapo al tero
1242Laboro kaj pacienco kondukas al potenco
1243Laboro kondukas al honoro kaj oro
1293Lecionoj al profesoro estas vana laboro
1303Lerneja sekreto ne iru al gazeto
1314Li atendas, ke la okazo venu al lia nazo
1316Li bruligis al si la lipharojn
1318Li diris adiaŭ al la mondo surtera
1372Li ne frapis al si ankoraŭ la kornojn
1389Li ŝtelas de najbaro, por doni al altaro
1414Lupo sopiras, al arbaro sin tiras
1438Malfeliĉo venas sen alvoko
1439Malfermita kelo tentas al ŝtelo
1453Malplena sako puŝas al peko
1454Malplena sako tentas al peko
1461Malriĉeco ne estas krimo, tamen kondukas al malestimo
1482Malsanan demandu, al sana donu
1492Mankis al Petro klopodoj, li aĉetis al si domon
1530Mi lavas al mi la manojn
1525Mieno fiera al ludo mizera
1533Minacas dento al la vento
1553Mono fluas al riĉulo, batoj al malriĉulo
1554Mono kuras al mono
1562Montradi al si reciproke la dentojn
1588Naskiĝu, edziĝu kaj mortuĉiam monon alportu
1649Ne estas piediranto kolego al rajdanto
1662Ne helpas glorkrono al malplena kaldrono
1664Ne helpas ploro al doloro
1665Ne helpas spegulo al malbelulo
1668Ne iras hakilo al kolo humila
1669Ne iru al fremda anaro kun via regularo
1691Ne kredu al orelo, kredu al okulo
1692Ne kredu al parolo sen propra kontrolo
1725Ne prediku knabino al via patrino
1741Ne sufiĉas ploro al kreditoro
1759Ne venas mont' al monto, sed homo homon renkontas
1760Ne venas rato mem al kato
1761Ne venos rato mem al kato
1762Ne venos rato mem al la kato
1766Ne volas kokin' al festeno, sed oni ĝin trenas perforte
1601Nebuligi al iu la okulojn
1674Nek al teksto, nek al preteksto
1675Nek al temo, nek al celo
1803Okaza komplimento ne iras al testamento
1831Oni ne pagas per gloro al sia tajloro
1842Ordigi al iu la kapon
1849Paco al lia cindro!
1857Palpi al iu la pulson
1859Pano estas alportita, korbo estu forĵetita
1861Parenc' al parenco ne malhelpas intence
1877Pecon detranĉitan al la pano ne regluu
1885Peli tagojn sen afero de mateno al vespero
1902Per lerta admono alfluas la mono
1916Petolado sen mezuro ne kondukas al plezuro
1924Piki al iu la vundan lokon
1939Plena kaso ŝteliston altiras
1940Plena sako ĉiun mastron al vi klinos
1946Pli allogas kulero da mielo, ol da vinagro barelo
1995Pli kara estas kap' al ĉapo
2026Por honoro ni dankas, se manĝ' al ni mankas
2056Post alkutimiĝo doloras disiĝo
2076Prediki al surduloj
2079Preĝu al la Eternulo, ne al Lia sanktulo
2097Pro amo al la kandelo kato lekas la kandelingon
2118Propra supo brogas, fremda allogas
2140Rekomendo kondukas al plendo
2152Riĉa estas tiu, kiu ŝuldas al neniu
2171Riveretoj fluas al riveroj
2174Rostita kolombeto ne flugas al buŝeto
2191Saltadi el unua al deka
2196Sango komuna reciproke sin altiras
2210Se al hundo mankas nenio, ĝin atakas rabio
2228Se gut' al guto aliĝas, maro fariĝas
2231Se io venas al buŝo, buŝon ne fermu
2238Se la ĉielo falus al tero, birdokaptado estus facila afero
2258Se ne estus "se" kaj "tamen", mi al ĉio dirus amen
2299Se vendisto ne mensogas, li aĉetanton ne allogas
2302Se vi krudulon iom karesos, li al si ĉion permesos
2269Senlaboreco dormon alportas
2292Servo al Dio vana ne restas
2327Simio al simio plaĉas pli ol ĉio
2333Sin turni al la poŝo
2336Sola vojo libera al la fundo rivera
2338Sonorado al li venas, sed de kieli ne komprenas
2339Sonorilo vokas al preĝejo kaj mem neniam eniras
2341Sorto ofte alsendas, kion oni ne atendas
2414Tani al iu la haŭton
2417Temp' estas valoro simile al oro
2419Tempo kaj cirkonstancoj saĝon alportas
2441Trafi de Scilo al Ĥaribdo
2446Trafis hakilo al ligno malmola
2449Trafos hakilo al ligno malmola
2457Treni sian vivon de mizero al mizero
2459Trio plaĉas al Dio
2467Tro da konfido kondukas al perfido
2469Tro da libero kondukas al mizero
2473Tro grandaj kalkuloj kondukas al nuloj
2479Tro rapida akcelo ne kondukas al celo
2463Troa petolo danĝera al kolo
2508Unu hirundo printempon ne alportas
2520Urson al mielo oni ne tiras per orelo
2535Venis fino al mia latino
2537Venis tranĉilo al la gorĝo
2541Venos ŝtelisto al la juĝisto
2543Vento al li ekflugis sub la haŭto
2550Verŝi aeron al aero
2577Vi sekretos al edzino, ŝi sekretos al fratino, kaj tiel la sekreto promenados sen fino
2580Vi varmigos serpenton, ĝi al vi enpikos la denton
2595Vivi per sistemo de "el mano al buŝo"
2602Vivo sen modero kondukas al mizero
2618Vorto dirita al la mondo apartenas kaj neniam revenas
vidu